22- 23 okt 2020 klocka 11.00 - 14.00

Uppföljning av anlagda våtmarker i Kalmar län under år 2015-2020

En grön våtmark under blå himmel med åker i bakgrunden.

Hossmo våtmark i Kalmar län. Foto: Jens Ratcovich

Välkommen till en konferens gällande genomgång av resultat (främst avseende kväve- och fosforavskiljning) från detta sexåriga länsstyrelse-projekt kallat ”uppföljning av anlagda våtmarker i Kalmar län”. Bland annat presenterar doktorand Josefin Nilsson och professor Stefan Weisner, från Högskolan i Halmstad, projektresultaten. Resultaten baseras på tre års veckoprovtagning på sex anlagda våtmarker i länet. Projektet är finansierat av Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket.

Glasannexet har plats för 100 personer. Men på grund av Corona-restriktioner kan max 50 personer närvara fysiskt på plats. Därför förbehåller vi oss rätten att ifall fler än 50 personer vill delta på plats, så får vi prioritera vem som kan komma hit. Vi tänker oss minst en till två personer per organisation samt att vi erbjuder alla som anmält sig möjligheten att medverka via skype (eller motsvarande).

Konferensen är kostnadsfri inklusive lunch, fika och middag. Däremot får de som reser hit, betala sin egen resa och logi.

Målgrupp för konferensen är främst universitet/högskola, berörda nationella myndigheter, länsstyrelser och länets kommuner.

VAR: Glasannexet, Kalmarsalen på Skeppsbrogatan 49 i Kalmar

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 29 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt