13 aug 2020 klocka 11.30 - 18.00

Fältvandring i bovetefältet

Välkommen på fältvandring i bovetefältet på Mittlandsgården. Försöksodlingen av bovete görs för att undersöka möjligheterna att få fram bovetehonung och andra förädlade produkter av bovete. Vi vill också öka kunskapen om gamla kulturväxter och dess odlingsmöjligheter idag.

Honung är en fantastisk produkt, dess smak och doft beror på vilka växter bina har besökt för att samla den nektar som de sedan gör om till honung. För att en växts unika smak ska slå igenom i honungen behöver det finnas en viss mängd blommar av samma sort inom binas flygområde. Om man odlar en för bina attraktiv nektarväxt på en lite större yta, kommer bina att flyga dit och hämta nektarn.

Vi kommer att besöka blommande bovetefält som är mycket attraktivt för bin och scouta efter bin i blommorna och förhoppningsvis även kunna vara med och smaka den rika och fylliga honungen från boveteblomman.

Vi får också blicka in i ett slungrum där man kan se hur processen från skattlådan till honungsburken går till.

Fältvandringen hålls av Lotta Fabricius från Apinordica.

Praktiska fakta

Datum/tid: 13 augusti 2020 kl. 11.30 – 18.00

Anmälan: sker senast 5 augusti 2020 till cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se. Max 30 deltagare.

Lunch/fika: Lunch via catering till självkostnadspris. Länsstyrelsen bjuder på fika.

Plats: Norrgärdets Natur & Lamm, Törnbottenvägen 68, Färjestaden.

 

EU-flagga LBP

VAR: Norrgärdets Natur & Lamm, Törnbottenvägen 68, Färjestaden

KOSTNAD: Kostnadsfritt. Lunch via catering till självkostnadspris. Länsstyrelsen bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 aug 2020

Kontakt