23 sep 2020 klocka 10.00 - 12.00

Ambassadörsmöte Mäns våld mot kvinnor

stoppsymbol

Välkommen till möte för länets ambassadörer Mäns våld mot kvinnnor

Mötets syfte är att vara en plattform för stöd och erfarenhetsutbyte för de som valt att vara länets ambassadörer för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

En av ambassadörerna, Ragnar Olsson, Lnu, är samtalsledare och vi kommer bland annat att diskutera:

-Erfarenheter av våld? Hur agerar vi?

- Vad innebär ambassadörskap för mig som privatperson och för min funktion

-Hur kan vi hjälpas åt?

-Gemensamma insatser?

Inför mötet är det bra om du har genomfört webbutbildningen Om våldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är det något speciellt som du som ambassadör vill diskutera? Mejla helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

VAR: Mötet sker digitalt, via Zoomlänk, som skickas ut till anmälda deltagare

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt