08 jul 2020 klocka 13.00 - 17.00

Fältvandring i bönor och lök

Bruna bönor

Foto: Nins Nilsson

Precis som tidigare år gör vi ett antal stopp vid olika försök i fält. Vi samlas på gårdsplanen hemma hos Göran Wilen, Bjärby, Mörbylånga.


Bruna bönor och ärter kl 13 – 15:30 Göran Wilen, Bjärby Mörbylånga

  • Herbicidförsök i bruna bönor
  • Herbicidförsök i lök – fortsättning för att hitta strategier utan Stomp och Totril
  • Kaffepaus
  • Aktuellt från Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter

Droppbevattning i lök kl 16-17 Lars Elfverson Kölby Gård Ljungbyholm

  • På Kölby Gård har vi i år lagt ut ett droppbevattningsförsök i ett befintligt lökfält. Målsättningen med försöket är att se vilka möjligheter det finns att höja skörden med tanke på kvantitet och kvalitet i förhållande till traditionellt bevattnad lök. Lökfältet finns vid vägen mellan Kölby Gård och Smedby. Försöket medfinansieras av Greppa Näringen.

Medverkande: Agneta Sundgren LRF, Jordbruksverket med flera.

Anmäl dig senast 6 juli till

Hans Romarker 0768–838 726 eller hans.romarker@hush.se

Oskar Zedig 0737-165 892 eller oskar.zedig@kotp.se

Först till kvarn gäller om deltagarantalet blir för högt!

Välkomna

Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter, Hushållningssällskapet & Greppa Näringen, Kalmar.


Greppa Näringen och EU flagga
logga - Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter
Hushållningssällskapet logga

VAR: Bjärby, Mörbylånga

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 jul 2020

Kontakt