20 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Marknadsföring och digital kommunikation - onlineutbildning

Marknadsföring och digital kommunikation online för små och medelstora företag på landsbygden i Kalmar län. Målet med utbildningen är att du ska få tillgång till användbara verktyg och modeller inom marknadsföring och få ökad kännedom om hur digital kommunikation kan användas i verksamheten.

I denna digitala utbildning i marknadsföring och digital kommunikation lägger vi fokus på varumärke och målgrupper - var hittar jag dem, hur pratar jag med dem och hur använder jag resultatet för att utveckla mitt företag och göra affärer?

Under utbildningen arbetar vi med att skapa en marknadsplan. Alla deltagare får tillgång till en marknadsplansmall.

Utbildningens mål är att ge deltagaren kunskaper och färdigheter i att utveckla företagets marknadsplan till att bli ett strategiskt verktyg för att stärka företagets varumärke, skapa kundlojalitet samt etablera en stark plattform för att kunna göra bättre affärer. Utbildningen omfattar två tillfällen.

För vem?
Företagare eller medarbetare som vill få nya kunskaper, insikter & erfarenheter och stärka sin kompetens inom affärsutveckling. Utbildningen finansieras av Landsbygdsprogrammet och vänder sig till små och medelstora företag inom olika branscher på landsbygden i Kalmar län.

Om utbildaren
Utbildningen genomförs av Peter & Partner Utbildning AB som arbetar med ett problembaserat/ upplevelsebaserat lärande med beprövade metoder som anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenhet. Utbildningarna genomförs med kortare gemensamma genomgångar av teori, verktyg och praxis, där praktiska exempel ligger till grund för resonemanget.

Praktiska fakta

Datum/tid: Utbildningen genomförs online följande datum:

  • 20 oktober 2020, 09.00-16.00 (vi kopplar upp oss mot Skype 08.45)
    • 09.00-12.00 Lärarledd genomgång
    • 13.00-15.00 Eget arbete
    • 15.00-16.00 Återsamling för frågor och summering
  • 27 oktober 2020, 09.00-16.00
    • Schema som ovan

Anmälan: till annacarin.palsson@lansstyrelsen.se senast 5 oktober 2020.

Plats/lokal: Digital utbildning via Skype

Kostnad: Deltagaravgiften är 500 kr/företag. Anmälan är bindande.


EU-flagga LBP

VAR: Digital utbildning via Skype

KOSTNAD: 500 kr per företag

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 okt 2020

Kontakt