06 okt 2020 klocka 09.00 - 16.00

Affärsutveckling - onlineutbildning

Affärsutveckling online för små och medelstora företag på landsbygden i Kalmar län. Målet med utbildningen är att du ska få förståelse för vikten av en affärsplan samt hur du kan använda den för att utveckla verksamheten i ditt företag.

Vi lägger fokus på att skapa en konkurrens- och handlingskraftig affärsplan. Målet med utbildningen är att du ska få förståelse för vikten av en affärsplan samt hur du kan använda den till att utveckla verksamheten i ditt företag. Utbildningen omfattar tre tillfällen.

För vem?
Företagare eller medarbetare som vill få nya kunskaper, insikter & erfarenheter och stärka sin kompetens inom affärsutveckling. Utbildningen finansieras av Landsbygdsprogrammet och vänder sig till små och medelstora företag inom olika branscher på landsbygden i Kalmar län.

Om utbildaren
Utbildningen genomförs av Peter & Partner Utbildning AB som arbetar med ett problembaserat/ upplevelsebaserat lärande med beprövade metoder som anpassas efter deltagarnas förkunskaper och erfarenhet. Utbildningarna genomförs med kortare gemensamma genomgångar av teori, verktyg och praxis, där praktiska exempel ligger till grund för resonemanget.

Praktiska fakta

Datum/tid: Utbildningen genomförs online följande datum:

 • 6 oktober 2020, 09.00-16.00 (vi kopplar upp oss mot Skype 08.45)
  • 09.00-12.00 Lärarledd genomgång
  • 13.00-15.00 Eget arbete
  • 15.00-16.00 Återsamling för frågor och summering
 • 13 oktober 2020, 09.00-16.00
  • Schema som ovan
 • 22 oktober alt 23 oktober - 45 min individuell rådgivning enligt schema som distribueras efter del 1

Anmälan: till annacarin.palsson@lansstyrelsen.se senast 15 september 2020.

Plats: Digital utbildning via Skype

Kostnad: Deltagaravgiften är 500 kr/företag. Anmälan är bindande.


EU-flagga LBP

VAR: Digital utbildning via Skype

KOSTNAD: 500 kr per företag

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 sep 2020

Kontakt