03 jun dec klocka 10.00 - 00.00

Webbsänt föreläsningspaket - Gaming disorder bland barn och unga

I detta inspelade föreläsningspaket får du som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling för barn och unga möjlighet att lära dig mer om datorspelande och spelproblem bland barn och unga. Föreläsningspaketet har anordnats av Campus Västervik FoU tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län. Föreläsningarna kommer att ligga uppe på Campus Västerviks webbplats från den 3 juni 2020 och framåt.

Om föreläsnignarna:

Föreläsningarna vänder sig till dig som arbetar med prevention eller som möter unga personer med spelberoendeproblematik eller som riskerar att få spelproblem. Du är förtroendevald, chef och verksamhetsnära inom region, kommun eller idéburen sektor. Även privatpersoner som är intresserade i ämnet är välkomna att titta.

Föreläsningarnas innehåll:

Presentation
Emma Sorbring, vetenskaplig ledare på Campus Västervik hälsar välkomna och sätter föreläsningarna i ett sammanhang och berättar om möjlighet till uppföljning framöver.

När datorspelandet blir problematiskt – om gaming disorder hos barn och unga
Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare på FoU i Väst och författare till När datorspelandet blir problematiskt – en kunskapsöversikt om gaming disorder hos barn och unga. En översikt av svensk och internationell vetenskaplig forskning om gaming disorder med särskilt fokus på barn, unga och unga vuxna kommer att presenteras. Huvudpunkterna är: 1) diagnosen, 2) hur man känner igen problemspelaren, 3) spelbeteendets samband med andra livsfaktorer samt 4) förebyggande insatser och behandling.

När det blir en sjukdom - yrkesverksammas kunskap och tankar om den nya diagnosen gaming disorder
Sevtap Gurdal är lektor i psykologi vid Högskolan Väst. Diagnosen gaming disorder, finns sedan sommaren 2018 med som en diagnos efter Världshälsoorganisationens uppdatering av ICD-11, men vad innebär den för dem som arbetar med barn och ungdomar? Sevtap kommer att redovisa resultat från intervjuer med elevhälsa, socialtjänst och yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin angående problematiskt datorspelande hos barn och unga. Vad anser de yrkesverksamma att datorspelande har för effekter på barn och unga samt deras tankar om den nya diagnosen. Vad händer när en vardagsaktivitet övergår till att bli en sjukdom? Hur väl rustade är föräldrar, skola, sjukvård med flera?

Spelproblematiken i länet
Elin Fäldt ANDTS samordnare Länsstyrelsen i Kalmar län ger en lägesbild av spelproblematiken i länet.

När kan du ta del av de inspelade föreläsningarna?

3 juni, kl 10.00 kommer de inspeldae föreläsningarna att läggas upp på Campus Västervikslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.


Frågor

För frågor kan kontakt tas med Elin Fäldt vid Länsstryrelsen Kalmar län.

VAR: Webben

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt