29 sep 2020 klocka 08.30 - 16.00

Jämställdhet - en förutsättning för ett hållbart lärande

symbol för jämsätlldhetsmål jämställd utbildning och utveckling, en grön bok

Symbol för regional jämställdhetsmål, jämställd utbildning

Välkommen till föreläsning och workshop på temat Jämställdhet och hållbarhet - vad behövs för ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete i förskola och skola? Villka förutsättningar behövs för utveckling och måluppfyllelse på lika villkor för tjejer och killar i våra förskolor och skolor?

Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i läroplanen, vilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete. Ska förändring ske på riktigt behövs ett långsiktigt jämställdhetsarbete utifrån ett skolutvecklande organisationsperspektiv, vilket är precis vad forskaren Mia Heikkilä kommer att föreläsa om utifrån sin nya bok ”Skolutveckling och jämställdhet”.

Mia Heikkilä är biträdande professor i pedagogik och verksam som forskningsledare vid Åbo Akademi. Hon driver flera forskningsprojekt med fokus på jämställdhet, genuspedagogik och skolutveckling och är flitigt anlitad som föreläsare. Mia Heikkilä har även arbetat på Skolverket och Regeringskansliet, samt gjort utredningar och rapporter till en rad olika samhällsaktörer. Hon är helt enkelt ledande inom området!

https://miaheikkila.se/

Föreläsningen sker som en del i länets arbete med Hållbar utveckling och Agenda 2030, och i samverkan mellan Linnèuniversitetets lärarutbildning, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Barn- och utbildningsförvaltningen i Kalmar, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan och Länsstyrelsen Kalmar län.

Målgrupp: Förtroendevalda inom skola/bildning, chefer och rektorer inom förskola och skola, strateger och utvecklingsledare, personal inom elevhälsa. Eftersom jämställdhet och skolutveckling hör ihop med styrning och mandat så ser vi gärna att verksamheten representeras av både förtroendevalda, chefsnivå och verksamhetsnivå.


Program: 8.30-16.00 (fika 8.30-9.00, lunch på egen hand kl 12-13.00)

Föreläsning 9.00-12.00

Workshop 13.00-16.00

VAR: lokal Fullriggaren, hus Magna, Universitetskajen, Linneuniversitetet Kalmar

KOSTNAD: kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt