19 mar 2020 klocka 09.00 - 15.00

 Inställt! Kalmar läns Integrationsråd

Fyra barn springer barfota i en park

Välkommen till Integrationsråd med tema Social sammanhållning.

Social sammanhållning handlar om behovet av att stärka sociala nätverk, samhällets öppenhet för minoriteter och mångfald samt partnerskap med civilsamhällets aktörer. Att individer får ta del av samhällets kulturliv, idrottsliv, konst, vetenskap och känna social trygghet är även det en grundläggande rättighet i enlighet med FN:s allmänna deklaration (Artikel 22 och 27).

Integrationsrådet kommer få ta del av resultatet från DELMIlänk till annan webbplatss undersökning om sammanhållningen i svenska kommuner före och efter mottagandet 2015, föreslagna insatser inom området samt en bild över social sammanhållning i länet.

Syftet med dagen är sprida kunskap om insatser som skapar förutsättningar för etablering och delaktighet och målet är att vi enas om en gemensam insats för att främja social sammanhållning i länet.

Fika och registrering från kl. 8:30

Program (med reservation för förändringar)

08:30 – 09:00 Fika och registrering

09:00 – 09:15 Välkomna! │ Malin Almqvist, länsråd

09:15 – 09:45 Återkoppling från tidigare råd | Länsstyrelsen Kalmar län samt Elisabet Sjöstrand och Ewa Myhrén, Västerviks kommun

09:45 – 10:45 Lokalsamhälletillit i 33 kommuner och mottagandet av nyanlända 2015-2017 | Susanne Wallman Lundåsen, Ersta Sköndal Bräcke högskola, författare för undersökning vid DELMI

10:45 – 11:00 Aktiv paus: Vad tar jag med mitt från Susannes föreläsning?

11:00 – 11:45 Hur ser den sociala sammanhållningen i Kalmar län ut? | Nina Öhrn Karlsson, Region Kalmar län samt Melker Labory, Länsstyrelsen Kalmar län

11:45 – 12:30 Aktiv lunch | på plats i Residenset

12:30 – 13:35 Den sociala sammanhållningens framtid. Hur kan vi bidra?Gruppdialog samt beslut om gemensamma insatser

13:35 – 14:15 Hur kan kommunerna jobba för att öka trivseln och delaktigheten i bostadsområden? │Felix Everbrand och Johanna Haferbier, Länsstyrelsen Kalmar län

14:15 – 14:30 Vi knyter ihop säcken Malin Almqvist, länsråd

14:30 – 15:00 Gemensamt fika

15:00 Avslut

VAR: Residenset, Västra Sjögatan 3, Kalmar

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt