24 mar 2020 klocka 13.00 - 16.30

Inställt! Hållbara utvecklingsmöjligheter inom naturturism

Kalmar län har fantastiska förutsättningar för naturturism och hållbar turism. Länsstyrelsen bjuder in till en eftermiddag om hur vi kan utveckla och vidareutveckla verksamheter inom området.

Välkommen du som arbetar / vill arbeta med naturturism eller annan hållbar turism i egen verksamhet. Du som arbetar med frågorna i en kommun eller är engagerad i frågorna genom föreningslivet är också varmt välkommen.

Att paketera naturturism

Jerry Engström är Fjällrävens före detta marknadschef som sade upp sig för att starta FriluftsByn i Höga Kusten. Idag arrangerar FriluftsByn flertalet äventyr som lockar besökare från hela världen. Jerry delar med sig av hur man gått till väga och delar med sig av sina konkreta tips på hur man kommer igång men även tar sig igenom bruset och fram till potentiella besökare. 

Hur kan vi arbeta för att öka vår andel av den växande naturturismen?

Besöksnäringen är en basnäring och den snabbast växande näringen i Sverige – exportvärdet har mer än tredubblats sedan år 2000. Cirka 200 000 personer är sysselsatta inom näringen och för många är den vägen in på arbetsmarknaden och till egen försörjning. Adventure Travel Trade Association, en internationell medlemsorganisation för naturturism, pekar ut ”adventure travel” som ett av de snabbast växande områdena inom turism, där hållbara initiativ uppmuntras och att resenärer stödjer lokala ekonomier.

Hur kan vi ta del av denna utveckling? Kom och låt dig inspireras och diskutera vilka behov av kompetensutveckling som finns i länet. Utifrån det som efterfrågas och föreslås under träffen tar vi idéerna vidare. Det finns medel inom landsbygdsprogrammet för olika kompetensutvecklande insatser som utbildning och enskild rådgivning inom efterfrågade områden. Vad vill ni bli bättre på och vilka är utmaningarna för er nu och framöver?  Även du som har verksamhet i mindre skala är varmt välkommen.

Hållbar turism

Joanna Kohnen berättar om wellbeing turism - produkter och tjänster som bygger på en hållbar samverkan med omgivningen och som syftar till att främja hälsa och välmående. I projektet arbetar flera parter för att sätta södra Östersjöregionen på kartan som en ledande destination för wellbeingturism

Program

12.00 Lunch (betalas av deltagaren själv)

13.00 Välkomna. Inledning
Anna Carin Pålsson, Länsstyrelsen Kalmar län

13.10 Hållbar må-bra turism
Joanna Kohnen, Länsstyrelsen Kalmar län

13.30 Från camping till besöksmål - att paketera naturturism
Jerry Engström, Friluftsbyn

15.30 Fika och gruppdiskussioner om kompetens-utveckling
Vilka är våra utmaningar, inom vilka områden finns det behov av utbildning och rådgivning?

16.00 Sammanfattning; hur går vi vidare?
Anna Carin Pålsson, Länsstyrelsen Kalmar län

16.30 Slut

 

Anmälan: sker till annacarin.palsson@lansstyrelsen.se, tel 010 - 223 83 34 senast den 16 mars 2020

Fika serveras så ange vid anmälan om du har några allergier eller andra behov av specialkost.

För de som vill går det bra att äta lunch innan (12.00 obs!). Lunchen betalas av deltagaren.  


VAR: Café hos oss, Pukebergarnas väg 24, Nybro

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 mar 2020

Kontakt