14 maj 2020 klocka 13.00 - 17.00

Fältdag - Integrerat växtskydd

grusväg genom kornodling  röd lada och vindkraftverk i bakgrunden, foto: Nina Nilsson

Välkommen till en eftermiddag kring temat Integrerat Växtskydd! Det blir intressanta punkter för alla, oavsett om du är konventionell eller ekologisk odlare.


Ur programmet:

  • Föredrag om pollinering, biologisk mångfald, resistenta ogräs och det aktuella växtskyddsläge maskindemo av ogräsharvar och radrensare i potatis och majs
  • maskindemo av olika sprutfabrikat och tekniker; avdriftsreducering, styrfiler, GPS, munstycken, låga vätskemängder mm
  • personal från Växtskyddscentralerna i Alnarp, Linköping och Kalmar är på plats
  • medverkar gör Kornbo-Maskin, Grimme, Lantmännen, Maskin-Öst, Svenssons Motorverkstad m.fl.


Medverkande:

Hermann Leggedör, Agri-Kultur i Småland

Rikard Andersson, Jordbruksverket

Frans Johnson, Jordbruksverket

Linda af Geijersstam. , Jordbruksverket

Christer Johansson, Jordbruksverket

Nina Nilsson, Länsstyrelsen Kalmar


Samling på Hans Leions gårdsplan, Bjursnäs 111, 388 96 Hagby.

 

Program
13.00 - 13.20

Pollinering, biologisk mångfald

Thorsten Rahbek Pedersen

13.20 - 13.40

Besvärliga ogräs

Rikard Andersson

13.40 - 14.00

Det aktuella växtskyddsläget

Linda af Geijersstam

14.00 - 14.30

Kaffe


14.30 - 16.00

Maskindemonstration, mekanisk ogräsbekämpning i majs och potatis

Hermann Leggedör & Frans Johnson

16.00 - 17.00

Maskindemonstration, sprutteknik

Christer Johansson

gn

VAR: Bjursnäs 111, 388 96 Hagby

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 maj 2020

Anmäl dig

Kontakt