03 apr 2020 klocka 09.00 - 16.00

Webbsändning: Att upptäcka och fråga om våld, Kalmar

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet hälsar dig välkommen till en kompetenshöjande dag på temat att upptäcka våld och ställa frågor om våld med stöd av FREDA-kortfrågor i Kalmar den 3 april. Dagen hålls även i Västervik den 2 april.

Målgrupp

Målgrupp är du som i ditt arbete kan behöva uppmärksamma och synliggöra våldsutsatthet i mötet med vuxna och/eller barn, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola, polis, arbetsförmedling eller försäkringskassa.

Föreläsare

Linn Moser Hällen är socionom, föreläsare och en av författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik, med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och FREDA-bedömningsmetoder inom socialtjänsten. Dagen berör teman som:

  • Grundkunskap om våld i nära relationer
  • Vad säger lagstiftningen?
  • FREDA-kortfrågor
  • Bemötande
  • Förutsättningar för att kunna fråga och svara på frågan om våld
  • Etiska aspekter av att fråga och av att inte fråga om våld
  • Att fråga om våld inom specifika verksamhetsområden

Praktisk fakta

Vi bjuder på förmiddagsfika och eftermiddagsfika, lunch sker på egen hand. Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost i samband med din anmälan.

Deltagarantalet är begränsat och avser i första hand kommuner och verksamheter i Kalmar län. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen. Uteblivet deltagande som ej har meddelats kan komma att debiteras.

VAR: Calmar stadshotell, Storgatan 14, 392 32 Kalmar

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 mar 2020

Anmäl dig till Kalmar, 3 april

Kontakt