17- 18 dec 2020 klocka 09.00 - 16.00

Nytt datum!

FREDA-bedömningsmetoder som stöd i utredningsarbete

Länsstyrelsen Kalmar län och Kommunförbundet hälsar dig välkommen till en två dagars utbildning i FREDA-bedömningsmetoder som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Fokus kommer ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har grundkunskaper om våld i nära relationer och arbetar inom socialtjänsten med att utreda och bedöma våld i nära relationer. Anmälan gäller till båda dagarna.

Föreläsare

Linn Moser Hällen är socionom, föreläsare och en av författarna till boken Våld i nära relationer- socialt arbete i forskning, teori och praktik, med mångårig erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer och FREDA-bedömningsmetoder inom socialtjänsten. Linns expertområde är våld i nära relationer och myndighetsutövning/rättssäkert handläggningsarbete samt FREDA-bedömningsmetoder.

Linn utbildar i hur socialtjänsten kan omsätta lagstiftning, allmänna råd och riktlinjer i det praktiska sociala arbetet och hur FREDA-bedömningsmetoder kan vara ett stöd i detta arbete. Under utbildningsdagarna kommer särskilt fokus ligga på FREDA-beskrivning och FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser. Teori kommer varvas med praktiska övningar under utbildningen. Dagen berör teman som:

  • Att dokumentera och utreda våldsutsatthet; vad bör socialtjänsten utreda och varför?
  • Språkets betydelse i utredningsarbetet.
  • FREDA-beskrivning som stöd i arbetet att utreda våldsutsattas behov av insatser.
  • FREDA-farlighetsbedömning som stöd i arbetet med att bedöma risk för fortsatt/eskalerande och dödligt våld.

Praktisk fakta

Din anmälan gäller till båda dagarna.

Vi bjuder på förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under båda dagarna. Meddela eventuella allergier eller behov av specialkost i samband med din anmälan.

Deltagarantalet är begränsat och avser i första hand kommuner och verksamheter i Kalmar län. Vid behov förbehåller vi oss rätten att fördela platserna jämnt över länet.

Vid förhinder ska platsen avbokas eller överlåtas till annan person i organisationen. Uteblivet deltagande som ej har meddelats kan komma att debiteras.

VAR: First Hotell Witt, Södra Långgatan 42, 392 32 Kalmar

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 01 dec 2020

Anmäl dig till 17-18 december

Kontakt