Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jobba hos oss

Länsstyrelsen Kalmar län är en av landets 21 länsstyrelser och svarar för den statliga förvaltningen inom sina många verksamhetsområden.

Till uppgifterna hör bland annat att:

  • Verka för att nationella mål får genomslag i länet.
  • Samordna olika samhällsintressen utifrån statligt helhetsperspektiv.
  • Främja länets utveckling.
  • Följa länets tillstånd.
  • Informera regeringen ge tillstånd och pröva överklaganden av kommunala beslut inom myndighetens ansvarsområden.
  • Utöva tillsyn genom att kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer.
  • Vara serviceorgan och bidra med kunskap till dem som bor och arbetar i länet.

Länsstyrelsen Kalmar län har cirka 230 medarbetare.

Våra lediga jobb

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Arbetsgivarverkets information för statligt anställda Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens breda uppdrag och medarbetarnas kompetens gör att många söker praktikplats eller möjlighet till att förlägga sitt examensarbete här. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose dessa önskemål. Om du har frågor kring detta kan du kontakta vår HR-enhet genom ett mejl till HR-enheten. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, kommunikatörer, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera. Om du är intresserad av att jobba hos oss så ansöker du via offentligajobb.se. Alla våra tjänster annonseras där och anslås även på länsstyrelsens anslagstavla.

Kontakt

HR-enheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)