Om webbplatsen

Länsstyrelsens webbplats ska hjälpa dig som besökare att hitta information om vad Länsstyrelsen gör och hur det påverkar dig och samhället runt omkring dig. Webbplatsen är framtagen i samarbete med de andra länsstyrelserna i Sverige.

Tillgänglighet

Länsstyrelsens webbplats följer så långt det är möjligt de riktlinjer som finns för tillgänglighet på webben. Vi har använt E-delegationens Vägledning för webbutveckling och utgår från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

Läsprogram för pdf-dokument

Vissa dokument på webbplatsen är sparade i Portable Document Format (PDF) och för att läsa dem behöver du Adobe Acrobat Reader, som du kan ladda ner gratis från Adobe.

Juridisk information

Ändamål för behandling

Länsstyrelsen får tillgång till dina personuppgifter när du anmäler dig till en konferens eller liknande, beställer en publikation eller skickar e-post till myndigheten.

Offentlighetsprincipen

Länsstyrelserna är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Användning av material, upphovsrätt

Länsstyrelsernas webbplatser innehåller texter, kartor, bilder och illustrationer som är upphovsrättsskyddade och får inte användas utan tillstånd. Detsamma gäller våra logotyper.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010 223 80 00