Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

Kalmar läns författningssamling per år

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
201901 Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet för Mariannelunds vattentäkt i Vimmerby kommun.pdföppnas i nytt fönster 692.5 kB 2019-01-31 11.35
201916 Föreskrifter om eldningsförbud i Kalmar län.pdföppnas i nytt fönster 66.1 kB 2019-06-27 16.42
201902 Sammanställning av allmänna vägar och andra viktigare vägar samt bärighetsklasser i Kalmar län år 2019.pdföppnas i nytt fönster 10.3 MB 2019-04-01 15.03
201903 Tillfälliga föreskrifter om avlysning av allmänna farleden genom Gränsö kanal i Västerviks kommun.pdföppnas i nytt fönster 38.4 kB 2019-04-10 08.51
201904 Ändringsföreskrift KMV-beslut (Vattenmyndigheten Södra Östersjön).pdföppnas i nytt fönster 262.2 kB 2019-05-10 10.58
201905 Föreskrifter om eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommun.pdföppnas i nytt fönster 46.2 kB 2019-05-06 09.28
201906 Föreskrifter om undantag från förbud att framföra motorbåt i Bödabukten, Borgholms kommun.pdföppnas i nytt fönster 712.2 kB 2019-05-06 11.23
201907 Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (08FS 2019:5) om eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommun.pdföppnas i nytt fönster 26.9 kB 2019-05-06 15.04
201908 Sjötrafikföreskrifter om undantag från fartbegränsning i Oskarshamns hamnområde.pdföppnas i nytt fönster 158.3 kB 2019-05-23 10.21
201909 Tillfälliga föreskrifter om avlysning av farleden Djupsundet, Västerviks kommun.pdföppnas i nytt fönster 92.1 kB 2019-06-05 15.27
201910 Föreskrifter om eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommun.pdföppnas i nytt fönster 27.3 kB 2019-06-10 08.26
201911 Föreskrifter om eldningsförbud i Borgholm och Mörbylånga kommun.pdföppnas i nytt fönster 27.4 kB 2019-06-10 08.27
201912 Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (08FS 2019:10) om eldningsförbud i Emmaboda och Torsås kommun.pdföppnas i nytt fönster 151.9 kB 2019-06-13 13.16
201913 Föreskrifter om upphävande av Föreskrifterna (08FS 2019:11) om eldningsförbud i Borgholm och Mörbylånga kommun.pdföppnas i nytt fönster 152.4 kB 2019-06-13 13.19
201915 Föreskrifter om tillfällig avlysning av vattenområde i och utanför Kalmars hamnområde.pdföppnas i nytt fönster 770.3 kB 2019-06-27 08.56
201914 Nybro kommuns föreskrifter om ändring i lokala ordningsföreskrifter.pdföppnas i nytt fönster 120.3 kB 2019-07-01 11.27

Kontakt