Jobba hos oss

Länsstyrelsen Kalmar län är en av landets 21 länsstyrelser och svarar för den statliga förvaltningen inom sina många verksamhetsområden.

Till uppgifterna hör bland annat att:

 • verka för att nationella mål får genomslag i länet
 • samordna olika samhällsintressen utifrån statligt helhetsperspektiv
 • främja länets utveckling
 • följa länets tillstånd och
 • informera regeringen ge tillstånd och pröva överklaganden av kommunala beslut inom myndighetens ansvarsområden
 • utöva tillsyn genom att kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer
 • vara serviceorgan och bidra med kunskap till dem som bor och arbetar i länet 

Länsstyrelsen Kalmar län har cirka 230 medarbetare.

Här listar vi de anställningar som är lediga hos oss samt informerar om hur vi gör när en tjänst är tillsatt.

Klicka på rubrikerna/länkarna för att komma till webbplatsen Offentliga jobb där du hittar information om hur du lämnar in en ansökan och vem du kan kontakta om du har frågor. 

 

 • Samordnare grön infrastruktur

  Grön infrastruktur definieras som ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och...
 • Handläggare områdesskydd

  Du kommer att ingå i enhetens områdesskyddsgrupp och i huvudsak arbeta med att skydda värdefull natur och ta fram beslut och skötselplaner för naturreservat...
 • Biträdande naturumföreståndare och naturumguide

  Vi söker en guide och biträdande naturumföreståndare till naturum Trollskogen på norra Öland.

  Naturum Trollskogen drivs av Länsstyrelsen i Kalmar län....

 • Integrationsutvecklare

  På enheten för social hållbarhet kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta. Länsstyrelsens...
 • Integrationsutvecklare, Vikariat

  På enheten för social hållbarhet kommer du att arbeta med intressanta och utmanande arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta. Länsstyrelsens...
 • Djurskyddshandläggare

  Länsstyrelsen söker en medarbetare som ska arbeta med djurskydd och som vill vara med i vårt fortsatta arbete med att utveckla djurskyddskontrollen i länet....
 • Djurskyddshandläggare

  Länsstyrelsen söker en medarbetare som ska arbeta med djurskydd och som vill vara med i vårt fortsatta arbete med att utveckla djurskyddskontrollen i länet....
 • Livsmedelshandläggare

  Ditt expertområde är livsmedel och foder inom primärproduktionen och du kommer främst att arbeta med handläggning av ärenden gällande primärproduktion. Du...

Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet.

Arbetsgivarverkets information för statligt anställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens breda uppdrag och medarbetarnas kompetens gör att många söker praktikplats eller möjlighet till att förlägga sitt examensarbete här. Vi försöker i möjligaste mån tillgodose dessa önskemål. Om du är intresserad kontaktar du vår ekonomi- och personalenhet via växeln eller med ett mail till personalenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera. Om du är intresserad av att jobba hos oss så ansöker du via offentligajobb.se. Alla våra tjänster annonseras där och anslås även på länsstyrelsens anslagstavla.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt