Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att lokalisera och åtgärda den.

Ange om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter (frivilligt)
Vi kan behöva mer information från dig för att åtgärda bristen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att återkomma.


Anmäl bristande tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

 • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgängligt vid 200 procent textzoom.
 • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.
 • Vissa filmer på webbplatsen saknar textning och syntolkning.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

 • Den externa filyta där vi lagrar alla dokument med adresser som börjar på ext-dokument.lansstyrelsen.se/Kalmar/.
 • Blankett för ansökan om skyddsobjekt.
 • PDF:er publicerade på sidan "Språkbrev" (avsedda för utskrift).
 • PDF:er publicerade på sidan "Material" (avsedda för utskrift).
 • Några sidor som innehåller tillgänglighetsfel WCAG 2.4.4 A.
 • MSB:s folder "Vid larm från kärnkraftverket i Oskarshamn – gör så här" på danska, franska, tyska och engelska. Nya foldrar kommer publiceras under 2021.
 • Kartberättelse (StoryMap) ”Kalmar län i ett förändrat klimat”, ”Bostadsmarknadsanalys 2020”, ”Regional infrastrukturplan”, "Ett skyddsobjekt är uppmärkt med förbudsskyltar". Det kommer att åtgärdas på längre sikt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 kan sakna syntolkning.
 • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
 • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Huvud navigationen är inte tillgänglig via navigering via tangentbord i Kartberättelse (StoryMap).

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Huvud navigationen är inte tillgänglig via navigering via tangentbord i Kartberättelse (StoryMap).

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.
 • Huvud navigationen är inte tillgänglig via navigering via tangentbord i Kartberättelse (StoryMap).

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar textremsa.
 • Videofilmer som publicerats före den 23 september 2020 saknar tidsoberoende alternativ som presenterar motsvarande information.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen och låtit vår konsult testa webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades och senaste bedömningen gjordes den 6 maj 2021.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018

Kontakt