Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård

Vill du öka konkurrenskraften för din verksamhet inom jordbruk och trädgård? Då kan du söka stöd för olika investeringar.

Företagsstöd för investeringar som ökar konkurrenskraften i jordbruk och trädgård finns till för att underlätta investeringar som förbättrar konkurrenskraften i företaget. Du kan till exempel söka stöd för djurstallar, växthus, torkanläggningar och fruktodlingar.

Vem kan få stöd?

Du kan söka stödet om du driver ett företag inom jordbruk eller trädgård.

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Länsstyrelsen i Kalmar län gör nu en extra satsning på investeringsstöd för täckdikning. Länsstyrelsen har avsatt 7 591 650 kronor till en särskild utlysning som kommer att genomföras under perioden 7 februari till 31 mars 2022.

Vem kan söka

Stöd kan sökas av jordbruksföretagare i Kalmar län som ska investera i täckdikning.

Ansökningsperiod

Utlysningen för täckdikning är öppen under perioden 7 februari - 31 mars 2022.

Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Stödnivå

Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan vara kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster som täckdikningskartor eller drönarfoto.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Maximalt stödbelopp är i Kalmar län 1 200 000 kr.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst, på Mina Sidor Länk till annan webbplats..

Villkor för stödet

 • För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för utlysningsperioden.
 • En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade.

För att ansökan ska anses komplett behöver du bifoga:

 • Budgetmall
 • Resultatrapport och balansräkning
 • Beräkning på hur investeringen påverkar in- och utbetalningar
 • Ritning
 • Karta
 • Minst två offerter för varje kostnadspost i ansökan

Dessutom behöver du i ansökan ange jordart på berörd mark. Har du underlag som styrker detta kan du skicka in det med din ansökan.

Bedömning

De ansökningar som inkommit under utlysningsperioden och är kompletta kommer att prövas mot varandra. Ansökningarna bedöms utifrån de nationella urvalskriterierna som framgår i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats..

Har du frågor?

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill diskutera ditt upplägg innan ansökan.

Telefon: 010-223 80 00

E-post: utvecklingsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Välkommen med din ansökan!

Länsstyrelsen i Kalmar län gör nu en extra satsning på investeringsstöd för strukturkalkning. Länsstyrelsen har avsatt 881 000 kronor till en särskild utlysning som kommer att genomföras under perioden 7 februari till 31 mars 2022.

Vem kan söka

Stöd kan sökas av jordbruksföretagare i Kalmar län som ska investera i strukturkalkning på marker där lerhalten är minst 15 procent.

Ansökningsperiod

Utlysningen för strukturkalkning är öppen under perioden 7 februari - 31 mars 2022.

Om ansökan kommer in annat datum hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Stödnivå

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Det kan vara kostnader för nytt material och köp av tjänster samt för planering och genomförande av åtgärden, men även eventuella kostnader för dokumentationstjänster.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter. Maximalt stödbelopp är i Kalmar län 1 200 000 kr.

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst, på Mina Sidor Länk till annan webbplats..

Villkor för stödet

 • För att ansökan ska hanteras ska den vara komplett och ha kommit in till oss senast det sista angivna datumet för utlysningsperioden.
 • En komplett ansökan innebär att alla frågor i ansökan är besvarade och att alla obligatoriska bilagor enligt e-tjänsten är inskickade.

För att ansökan ska anses komplett behöver du bifoga:

 • Budgetmall
 • Resultatrapport och balansräkning
 • Ritning
 • Karta
 • Minst två offerter för varje kostnadspost i ansökan

Dessutom behöver du i ansökan ange jordart på berörd mark. Har du underlag som styrker detta kan du skicka in det med din ansökan. Marken ska ha en lerhalt på minst 15 procent.

Bedömning

De ansökningar som inkommit under utlysningsperioden och är kompletta kommer att prövas mot varandra. Ansökningarna bedöms utifrån de nationella urvalskriterierna som framgår i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet Länk till annan webbplats..

Har du frågor?

Kontakta oss om du har frågor eller om du vill diskutera ditt upplägg innan ansökan.

Telefon: 010-223 80 00

E-post: utvecklingsenheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Välkommen med din ansökan!

Hur stort är stödet?

Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. Om investeringen har koppling till ett innovationsprojekt inom ramen för det europeiska innovationspartnerskapet (EIP) kan du få ytterligare 10 procent i stöd.

Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter, undantaget strukturkalkning.

Alla utgifter ger inte rätt till stöd. Läs mer om vilka utgifter du kan få stöd för hos Jordbruksverket.

När ansöker jag?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvestering.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Du kan ansöka om förskottsbetalning av högst hälften av det beviljade stödet, dock högst 250 000 kronor. Myndigheter, regioner och kommuner kan inte få förskottsbetalning.

Registrera din ansökan om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst där du även laddar upp dina underlag.

Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i.

Guide för ansökan om utbetalning på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänst Länk till annan webbplats.

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

Kontakt

Utvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)