• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Vi rekommenderar att du stämmer av din planerade vattenvårdsangärd med Vattenenheten på Länsstyrelsen i Kalmar. Detta för att din åtgärd skall blir så bra som möjligt och för att underlätta att komma upp i poäng. Använde formuläret på vattenenhetens sida. Öppnas i nytt fönster.

Alternativt skriv direkt till Vattenenheten mejladress: intressevatmarker.kalmar@lansstyrelsen.se

Det finns tre olika stöd inom vattenvårdsåtgärder. Mer information om dessa finns i flikarna nedanför.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att göra regionala prioriteringar inom området:

 • Prioriterade arter

Länsstyrelsen har också valt att förstärka de nationella poängen inom området:

 • Naturlig utformning

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Gynnsam utformning 200/-/200
 • Arter och naturtyper 150/-/150
 • Naturlig utformning 150/100/250
 • Metod 125/-/125
 • Tillgängligt för allmänheten 75/-/75
 • Åtgärdsbehov övergödning 100/-/100
 • Prioriterade arter -/100/100

Summa: 800/200/1000

Hotade arter och naturtyper i länet

Hotade naturtyper i länet

 • Rikkärr
 • Källkärr
 • Kalkfuktare
 • Lagnuer

Hotade kärlväxter i länet

 • Gulyxne (Liparis loeselii)

Hotade fåglar i länet

 • Brushane
 • Roskarl
 • Rödspov
 • Storspov
 • Strandskata
 • Svartbent strandpipare
 • Sydlig kärrsnäppa
 • Tofsvipa
 • Bläsand
 • Kricka
 • Skedand
 • Stjärtand
 • Årta
 • Ängshök

Hotade groddjur i länet

 • Grönfläckig padda
 • Gölgroda
 • Långbensgroda
 • Strandpadda
 • Större vattensalamander

Hotade snäckor i länet

 • Kalkkärrsgrynsnäckan (Vertigo geyeri)

Hotade insekter i länet

 • Väddnätsfjäril

Hotade arter och naturtyper i länet

Prioriterad vadfågel i länet

 • Brushane
 • Enkelbeckasin
 • Roskarl
 • Rödbena
 • Rödspov
 • Skärfläcka
 • Storspov
 • Strandskata
 • Större strandpipare
 • Svartbent strandpipare
 • Sydlig kärrsnäppa
 • Tofsvipa
 • Bläsand
 • Kricka
 • Skedand
 • Stjärtand
 • Årta
 • Ängshök

Prioriterad änder i länet

 • Bläsand
 • Kricka
 • Skedand
 • Snatterand
 • Sjärtand
 • Årta

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 550 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom området:

 • Näringsrenande

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Åtgärdsbehov övergödning 400/-/400
 • Näringsbelastning 200/-/200
 • Näringsrenande 200/200/400

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 450 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att göra regionala prioriteringar inom området

 • Prioriterat område fysisk påverkan

Ett prioriterat område är ett område där länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov av att förbättra vattenkvaliteten

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Åtgärdsbehov övergödning 200/-/200
 • Vattenkvalitet 600/-/600
 • Prioriterat område – fysisk påverkan -/200/200

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 600 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00