Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Det finns sju olika stöd inom ökad konkurrenskraft. Mer information om dessa finns i flikarna nedanför.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 5 742 921 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 maj - 31 augusti med tillgänglig budget 3 533 273 kronor.

Ansökningsomgång: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 3 533 273 kronor.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 280/-/280
 • Lönsamt företag 150/-/150
 • Lönsam investering 110/-/110
 • Behov av stöd 100/80/180
 • Minskad sårbarhet 80/80/160
 • Ökad marknadsanpassning 80/40/120

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 550 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Utlysning

1 maj 2023 - 31 juli 2023 med tillgänglig budget 8 327 277 kr. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsam investering

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 280/50/330
 • Lönsamt företag 150/-/150
 • Lönsam investering 110/150/260
 • Behov av stöd 100/-/100
 • Minskad sårbarhet 80/-/80
 • Ökad marknadsanpassning 80/-/80

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 650 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 341 930 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 maj - 31 augusti med tillgänglig budget 341 930 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 341 930 kronor.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 280/-/280
 • Lönsamt företag 150/-/150
 • Lönsam investering 110/-/110
 • Behov av stöd 100/100/200
 • Minskad sårbarhet 80/50/130
 • Ökad marknadsanpassning 80/50/130

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 420 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 569 883 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 maj - 31 augusti med tillgänglig budget 569 883 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 569 883 kronor.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet
 • Ökad marknadsanpassning

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 280/-/280
 • Lönsamt företag 150/-/150
 • Lönsam investering 110/-/110
 • Behov av stöd 100/100/200
 • Minskad sårbarhet 80/100/180
 • Ökad marknadsanpassning 80/-/80

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 400 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 683 859 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 maj - 31 augusti med tillgänglig budget 683 859 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 683 859 kronor.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Lönsam investering
 • Minskad sårbarhet

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 280/-/280
 • Lönsamt företag 150/-/150
 • Lönsam investering 110/100/210
 • Behov av stöd 100/100/200
 • Minskad sårbarhet 80/100/180
 • Ökad marknadsanpassning 80/-/80

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 500 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgång 1: 1 januari - 30 april med tillgänglig budget 569 883 kronor.

Ansökningsomgång 2: 1 maj - 31 augusti med tillgänglig budget 569 883 kronor.

Ansökningsomgång 3: 1 september - 31 december med tillgänglig budget 569 883 kronor.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

I stödet investeringsstöd för minskad ammoniakavgång finns enbart nationella prioriteringar.

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Investeringsalternativ 250/-/250
 • Minskad ammoniakavgång 750/-/750

Summa: 1000/-/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 500 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Utlysning

1 maj 2023 - 31 juli 2023 med tillgänglig budget 8 327 277 kr. Ansökningar som inkommer utanför denna period kommer avvisas.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Kalmar län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Minskad sårbarhet

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

 • Ökad lönsamhet 280/-/280
 • Lönsamt företag 150/-/150
 • Lönsam investering 110/-/110
 • Behov av stöd 100/-/100
 • Minskad sårbarhet 80/200/280
 • Ökad marknadsanpassning 80/-/80

Summa: 800/200/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 560 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss