Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar under 2023.

Prioriteringar

I stödet investeringsstöd för bevattningsdammar finns enbart nationella prioriteringar.

Urvalsmodul (nationella/regionala/maxpoäng):

  • Risk för vattenbrist 400/-/400
  • Lönsamhet 200/-/200
  • Kostnadseffektivitet 200/-/200
  • Näringsbelastning 50/-/50
  • Åtgärdsbehov övergödning 50/-/50
  • Dricksvatten vilda djur 50/-/50
  • Brist på vattenbiotoper 50/-/50

Summa: 1000/-/1000

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna kunna beviljas måste den komma upp i minst 640 poäng.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt