Växande värde -

en livsmedelsstrategi för Kalmar län

Det finns både en nationell livsmedelsstrategi och en regional livsmedelsstrategi. Den regionala livsmedelsstrategins vision är att Kalmar län ska utvecklas till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass.

Målet för den regionala livsmedelsstrategin är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län. Branschen ska, långsiktigt och hållbart, öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

Det regionala handlingsprogrammet för perioden 2020-2022 omfattar fyra områden:

 1. Förnyelse, forskning och innovation
 2. Kompetensförsörjning
 3. Livsmedelsförsörjning i kristid
 4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser

Länsstyrelsen Kalmar län driver flera projekt inom dessa fyra områden. Projektens syfte är att bidra till uppfyllandet av målen i både den nationella och den regionala livsmedelsstrategin.

 • Livsmedelslyftet
  Ett projekt för samverkan mellan regionala aktörer. De regionala insatserna ska bidra till att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.
  I detta projekt jobbar vi också med vilt i hela kedjan från skog till bord.
  Kontaktperson: Lillemor Jonsén, tel 010-223 83 20
 • Primärlyftet
  Ett projekt för samverkan mellan regionala aktörer, primärproducenter och livsmedelsföretag i Kalmar län för att skapa en ökad försäljning av lokalproducerade eller förädlade varor på den lokala marknaden. Inom projektet genomförs ”Exceptionell råvara får och lamm”. Ett utvecklingsprojekt för att höja kvalitén på får- och lammkött.
  Kontaktperson: Mathias Larsson, tel 010-223 83 22
 • Frukt, bär och grönt med ett bilyft
  Ett projekt för att skapa ökad sysselsättning på landsbygden genom ökad livsmedelsförädling och därigenom ökad primärproduktion. Projektet omfattar frukt, bär, grönsaker och biodling.
  Kontaktperson: Cecilia Kilbride, tel 010-223 85 14
 • Matnästet
  Är ett innovationsprogram inom förädling av livsmedel. Syftet är att små och medelstora företag i länet ska få hjälp att öka sin lönsamhet genom att få ut nya och innovativa produkter på marknaden. Det kan vara nya livsmedel, nya maträtter eller nya användningsområden. Parallellt med programmet arbetar företagen med utvecklingen av sin produkt.
  Kontaktperson: Anna Carin Pålsson, tel 010-223 83 34 
 • MatKul
  Projektet kommer att ha fokus på att utveckla länets matidentitet genom att sprida kunskap om och intresse för vårt läns traditionella småskaliga matkultur. Vi vill bidra till att lyfta fram vårt matarv genom att utveckla nya rätter som attraherar dagens mat konsumenter. Projektet har sin grund i Kalmar läns terroiratlas ”Smaken av östra Småland och Öland”.
  Kontaktperson: Lillemor Jonsén, tel 010-223 83 20
 • Livsmedelsförsörjning i kristid
  Aktiviteter med fokus på att förebygga och säkerställa en god livsmedelstillgång vid en eventuell kris men även aktiviteter som fokuserar på att öka självförsörjningsgraden.
  Kontaktperson: Gunilla Johansson, tel 010-223 84 10


Regional livsmedelsstrategi

Den regionala livsmedelsstrateginlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och handlingsprogrammet innehåller konkreta åtgärder. Strategin är framtagen av Region Kalmar län, Lantbrukarnas Riksförbund, och Länsstyrelsen Kalmar län.


Länsstyrelsen i Kalmar län driver flera projekt med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

 

Kontakt