Torkan och foderbrist 2018-2019

Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt. Senast uppdaterad 2020-03-05

Här samlar vi all information vi har som rör effekterna av förra årets torka och vad som görs för att underlätta situationen för lantbrukare och djurägare i länet.

Torkan under sommaren 2018 var omfattande och har tärt på foderlager och växtligheten i vallar, ängar och hagmarker. Detta har visat sig ge efterdyningar även under 2019.

Vi har listat ett flertal åtgärder som lantbrukare kan göra för att mildra foderbristen.

Årets torka innebär extrema påfrestningar på svenskt lantbruk. Vi på Greppa Näringen vill påminna om att vi erbjuder kostnadsfri rådgivning som kan vara till hjälp under rådande förhållanden:

Kontroll av foderstater (mjölkkor, nöt eller lamm)

Hur många djur kommer mitt foder att räcka till? Vad finns det för foder att komplettera med? Hur får jag ihop en vettig foderstat med de fodermedel jag har att tillgå? Vilket foder ska jag prioritera till olika djurgrupper?

Grovfoderodling

Hur ska jag planera för att få ihop så mycket foder som möjligt? Vad kan jag så i höst? Hur ska jag planera för våren?

Kvävestrategi

Det finns mycket kväve kvar i jorden på många ställen eftersom många har gödslat för en högre skörd än de kommer att få. Vi ger råd om hur du kan utnyttja kvävet till kommande grödor så att det inte går till spillo.

Här hittar du kontaktuppgifterlänk till annan webbplats till rådgivningsföretagen under Våra tjänster > Rådgivning. Du kan också ta kontakt med någon av oss på Länsstyrelsen så hjälper vi dig att boka ett besök.

Nina Nilsson nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se 010-22 38 335

Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner kanske ska skördas i år?

Även du som inte är djurägare eller lantbrukare kan försöka att tänka på vissa saker för att hjälpa till i den allvarliga situationen som rör torkan.

Att välja svenskt kött (helst lokalproducerat) hjälper eftersom många lantbrukare nu vill minska sitt djurbestånd för att få fodret att räcka längre. Det är kö till slakterierna som inte kan ta emot fler djur än vad de kan sälja vidare till butikerna. Om slakterierna inte kan ta emot djuren får de i värsta fall avlivas på gården.

Detta går inte att betona tillräckligt. Spara på vattnet, överallt, i alla sammanhang. Läs om vattenläget i länet och följ våra vattensmarta tips.

Vattenläget i länet

Har du mark som kan skördas eller betas kan du anmäla denna till våran betesförmedling.

Till sidan för betesförmedling

 

Samverkan i länet

Länsstyrelsen samverkar med flera aktörer i länet kring den här frågan, däribland LRF, Lantmännen, Swedish Agro, Scan, Arla, Hushållningssällskapet, Växa Sverige, KLS Ugglarps och länets kommuner. Tillsammans försöker vi förutse konsekvenser på kort och lång sikt samt diskutera möjliga åtgärder.

Kontakt