• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rådgivning inom Nya jobb

Vill du vidareutveckla din verksamhet eller funderar du på att starta en ny verksamhet? Länsstyrelsen erbjuder subventionerad rådgivning inom olika områden via projekt Nya jobb.

En bärbar dator som står öppnad på en stubbe i skogen.

Så här fungerar det

Rådgivningen utförs av konsulter som Länsstyrelsen upphandlat. Rådgivningen kan ske på plats eller på distans. Tillsammans med rådgivaren kommer du överens om innehåll och omfattning innan rådgivningen startar.

Rådgivningen finansieras via Landsbygdsprogrammet till 70 procent vilket innebär att ditt företag endast betalar 30 procent av kostnaden. Rådgivaren kommer att fakturera dig för din kostnad. En subventionerad rådgivning får kosta max 14 200 kr exklusive moms. Kostnaden för dig som mottagare kan alltså aldrig överstiga 4 260 kr exklusive moms.

Ibland kan det passa bättre med rådgivning i en mindre grupp. Deltagande företag delar då på kostnaden.

För vem?

Rådgivningen vänder sig till små och medelstora företag på landsbygden (med fler än 50 anställda, utanför tätorter om 3 000 invånare) i Kalmar län. Rådgivningen inom Nya jobb vänder sig inte till primärproducenter eller livsmedelsförädlare.

Följande konsulter är upphandlade för rådgivning inom Nya jobb. Hör av dig om du saknar rådgivning inom något område.

Behöver du hjälp att effektivisera din digitala marknadsföring? Med denna rådgivning får du hjälp att se över hur du marknadsför dig idag samt inom vilka områden du kan förbättra dina insatser.

Kanske behöver du en mer strukturerad plan för marknadsföringen eller hjälp att ta fram en tydligare målgruppsdefinition? Dessa och andra frågeställningar kan du få rådgivning om via ”Digital marknadsföring - Styra & Planera”.

Så här går det till

Tillsammans definierar vi behovet och vad rådgivningen ska innehålla. Rådgivningen är unik utifrån deltagarens behov, exempel skulle kunna vara skapandet av detaljplaner för vad som ska produceras/skapas för olika digitala kanaler samt hur och var det sprids i de olika kanalerna.

Det skulle också kunna vara stöd att producera en egen video med specifikt syfte kopplat till försäljningsmål. Eller så vill man säkerställa att kommunikationsarbetet ligger i linje med försäljningsarbetet. Rådgivningen sammanfattas skriftligt av Media4You.

Omfattning

Rådgivningen omfattar tre tillfällen. Vid första tillfället görs en analys över behovet. Vid det andra tillfället genomför vi rådgivningen. Vid det tredje och sista tillfället följer vi upp utfallet och om det finns frågetecken att reda ut.

Konsultpris för rådgivning inom Digital kommunikation

Rådgivningen utförs av mediebyrån Media4You.

Gör din Intresseanmälan till anmalan@media4you.se

Ditt subventionerade pris för rådgivning inom digital kommunikation är 1 170 kr.

Nu kan du få hjälp med att lyckas med natur- och upplevelseturism. Det här är ett erbjudande för dig som:

 • Är helt ny inom turism och vill satsa på naturturism.
 • Driver en turismverksamhet och vill börja satsa på naturturism.
 • Redan erbjuder naturturism men vill få fler bokningar och tjäna mer pengar.

Det finns flera sätt att utveckla sitt erbjudande för att öka försäljningen. Passa på att ta del av den subventionerade rådgivningen. Exempel på vad rådgivningen kan innehålla:

 • Paketering av tjänster inom besöksnäringen.
 • Prissättning – att ta mer betalt och samtidigt få nöjdare kunder.
 • Att använda digitala kanaler för att sälja mer.
 • Öka möjligheterna till merförsäljning via hemsidan.

Konsult och timpris för rådgivning inom Natur- och upplevelseturism

Marcus Eldh driver det prisbelönta naturturismföretaget WildSweden sedan 2003. Han har mer än 15 års erfarenhet av att skapa upplevelser för internationella besökare. Vid förfrågan kontakta Marcus på marcus@wildsweden.com

Ditt subventionerade pris för rådgivning inom natur- och upplevelseturism är 270 kr/timme (ordinarie pris 900kr/timme).

Utforma din verksamhet så att den blir tillgänglig för fler människor. Öka samtidigt din lönsamhet genom att erbjuda en god tillgänglighet för alla. Nu erbjuds rådgivning, enskilt eller i grupp, för intresserade små och medelstora företag om hur man kan utforma sin verksamhet ur tillgänglighetssynpunkt.

Rådgivningen kan innehålla någon eller flera av följande delar - beroende på verksamhetens behov:

 • Hjälp med att inventera funktionshinder på besöksmålet och beskriva vilka åtgärder som behöver göras för att ta bort funktionshindren.
 • Hjälp att prioritera åtgärderna. Identifiera och åtgärda hinder i miljön som är lätta att ta bort. Finns det kostnadseffektiva generella åtgärder som många har nytta av?
 • Råd om hur du kan utforma tillgänglig information som hemsidor, broschyrer & skyltar.
 • Råd om hur besöksmålets tillgänglighet ska kommuniceras, till exempel genom en tillgänglighetsguide.
 • Hjälp med hur arbetet med tillgänglighet kan utvecklas för företaget, genom att skapa en långsiktig plan och att utnyttja olika typer av bidrag och finansieringskällor.

Konsult och timpris för rådgivning inom Tillgänglighet

Magnus Mattisson är friluftsplanerare och tillgänglighetsrådgivare i egen firma - MagMa Miljö & Tillgänglighet - sedan drygt 10 år. Vid förfrågan kontakta Magnus på telefon 076-844 50 85 eller via magnus.mattisson.mm@gmail.com.

Ditt subventionerade pris för rådgivning inom tillgänglighet är 378 kr/timme (ordinarie pris 1 261 kr/timme).

Behöver du hjälp med hur du kan öka din försäljning? Denna rådgivning vänder sig till dig som har gårdsbutik eller annan affärsverksamhet på landsbygden som vill öka sin försäljning. Med rätt sammansättning av sortimentet, rätt prissättning och en bra exponering kan du få omsättningen att öka. Nu finns det möjlighet att få subventionerad rådgivning.

Exempel på vad en rådgivning kan innehålla:

 • Prissättning – är priset rätt på produkterna och tjänsteutbudet?
 • Kategorisegmentering – är produktportföljen rätt sammansatt?
 • Floorplanning & exponering – hur kan exponeringar, skyltningar etc påverka försäljningen.
 • Säljträning – hur tränar du din personal att presentera produkterna på rätt sätt.

Konsult och timpris för rådgivning inom Försäljning

Rådgivningen görs av Björn Salomonsson på Retailbjörnen. Björn är säljcoach och specialiserad på kundkontakter, värdskap, merförsäljning och ledarskap. Han genomför uppdrag inom olika branscher så som dagligvaruhandel, hotell & restaurang, DIY, apotek, offentlig sektor etc.

Vid förfrågan kontakta Björn på tel 0730-788 660 eller via bjorn@retailbjornen.se

Ditt subventionerade pris för rådgivning inom Försäljning är 375 kr/timme (ordinarie pris 1 250 kr/timme). Möjlighet att få personligt besök finns. För detta är kostnaden 1500 kr (ordinarie pris 5 000 kr) samt resekostnader. Kostnaden ingår i det maxbelopp som EN rådgivning får kosta.

Nu finns möjlighet att få subventionerad affärsrådgivning för små och medelstora företag i länet. Behovet att arbeta med affärsutveckling kan se olika ut. Företaget har jobbat på i samma spår i många år för att nu vilja utvecklas eller kan någon förändring i omvärlden göra att du behöver utveckla din affär. Oavsett behov så är syftet med affärsrådgivningen att ge en injektion till företagets framtida utveckling.

Rådgivningen utgår från företagets behov och kan till exempel bestå av:

 • Analys av företagets utmaningar.
 • Tillväxtplan med tydliga aktiviteter kopplade till uppsatta mål.
 • Lönsamhetsanalys.
 • Kostnads- och intäktsanalys.
 • Genomgång av kunderbjudandet.
 • Business Model Canvas.
 • Service & kvalitetssäkring.
 • Kundvård & försäljning.
 • Coachande förhållningsätt för att involvera medarbetare.

Konsult och pris för rådgivning inom Affärsrådgivning

Rådgivningen inom affärsutveckling genomförs av Celavi Verksamhetsutveckling. Konsulterna på Celavi är specialister på att driva förändringsprocesser för både privata företag och offentlig sektor, med fokus på att skapa hållbara effektiva organisationer och ökad lönsamhet.

Vid förfrågan kontakta Anders Lycksäter på telefon 070-268 64 11 eller på anders.lycksater@celavi.se

Ditt subventionerade pris är för en rådgivning 1 433 kr. (ordinarie pris 4 776 kr). Observera! Pris per rådgivning, ej timpris.

Länsstyrelsen i Kalmar län driver flera projekt med stöd från Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Programmet finansieras av den svenska staten och EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

 

EU-logotyp för jordbruksfonden.

Kontakt

Landsbygdsutvecklingsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00