Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Greppa Näringen

Greppa Näringen är ett kunskaps- och rådgivningsprojekt som erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och en säker hantering av växtskyddsmedel.

Greppa Näringen i Kalmar län

Som medlem i Greppa Näringen kan du få kvalificerade råd av rådgivare från ett tiotal olika företag och organisationer i länet.

Vem kan få rådgivning?

Greppa Näringens syfte är att minska lantbrukets miljöpåverkan samtidigt som gårdarnas lönsamhet förbättras. För all individuell rådgivning gäller att gården ska bruka mer än 50 hektar jordbruksmark eller ha fler än 25 djurenheter.

Gruppaktiviteter

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens gruppaktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning. Samtliga kurser finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfria.

Hör gärna av dig till oss om du har förslag på en gruppaktivitet som du tror skulle passa i Greppa Näringens koncept!

Intresserad av rådgivning?

Inom Greppa Näringen kan du få kostnadsfri rådgivning om hur du kan
resurseffektivisera gården och därmed minska din klimat- och miljöpåverkan.

Kontakt