• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Betesmarksprojektet för mer ängs- och betesmark

I Kalmar län och då framförallt i skogsbygden minskar arealen betesmark och slåtteräng varje år, precis som i resten av Sverige. När hävden upphör växer landskapet igen av sly och skog. Denna trend är förödande för den biologiska mångfalden och alla de kulturvärden som är knutna till odlingslandskapet.

Nu fordras restaurering!

Länsstyrelsen i Kalmar har startat upp ett betesmarksprojekt som har som mål att öka arealen brukad ängs- och betesmark, samt öka kunskapen kring skötsel och restaurering av ängs- och betesmark. Projektet startades 2018 och sträcker sig fram till och med 2022.

Detta händer inom projektet:

  • Gårdsbesök med rådgivning.
  • Betesmarksförmedling.
  • Kunskapsförmedling genom kurser och fältvandringar.
  • Kunskapsspridning genom nyhetsbrevet Fokus Landsbygd.
  • Samverkan mellan olika aktörer och skapa lokala nätverk.

Hör gärna av dig om du har några idéer eller önskemål kopplade till vårat projekt.

Detta är ett separat projekt som drivs av oss på lantbruksenheten. Det parallella projektet "Ett rikt odlingslandskap" finns information om hos landsbygdsutvecklingsenheten.

Projektet: Ett rikt odlingslandskap

Gårdsbesök med rådgivning

Funderar du på att restaurera betesmark? Eller vill du veta mer om hur du kan sköta dina slåtterängar eller betesmarker? Länsstyrelsens personal kan ge dig gratis rådgivning.

Det krävs restaureringsinsatser för att vårt kulturarv och biologisk mångfald ska kunna leva kvar i landskapet. Vill du restaurera betesmark kan rådgivningen potentiellt resultera i en restaureringsplan och möjlighet till stöd för restaurering eller engångsröjning.

För att hålla lantbruket livskraftigt spelar företagsekonomi och EU: stöden en viktig roll. Vi kan berätta hur du behöver sköta dina marker och vad som krävs för att uppfylla stödreglerna.

Lämna intresseanmälan om rådgivning till Dennis Ljungström på e-post Dennis.Ljungstrom@lansstyrelsen.se.

Betesförmedling

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta betesmark och du som har mark kan få djur som betar den.

Betesförmedlingen

Länsstyrelsen erbjuder kurser och fältvandringar

Titta i vår kalender för att se planerade kurser och fältvandringar

Fokus Landsbygd

Håll dig uppdaterad och läs informativa artiklar genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev Fokus Landsbygd.

Fokus Landsbygd

Jordbruksverket har mer information

Jordbruksverket har samlat en del information och text om naturbetesmarker och värdet av dessa i jordbrukslandskapet.

Naturbetesmarker på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lantbruksenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00