Restaurering av marina miljöer

Länsstyrelsen i Kalmar är delaktig i projekt som syftar till att motverka och minska effekten av övergödning i Östersjön genom att odla musslor som minskar överskottet av näringsämnen. Vi arbetar även med att restaurera vikar med dålig vattenkvalitet där livsmiljön för fisk och andra organismer måste förbättras. Vi samarbetar med andra aktörer för att hitta bättre metoder för att hantera sediment från övergödda sjöar och havsvikar, samt jobbar med restaurering av ålgräs i Östersjön. 2018 hölls en nationell konferens om restaurering av marina miljöer.

Mer om restaurering av marina miljöer hittar du på Vattenenhetens projekt.öppnas i nytt fönster

Nationell konferens om restaurering av marin miljö

I år hölls konferensen i Kalmar med ett extra fokus på angränsande Östersjökust. Då vi inte alltid riktigt lyckas förvalta havet på ett hållbart sätt, blir frågor om återställning och restaurering aktuella. Vi behöver utveckla verktyg för att åtgärda skador i havsmiljön, som vi kan ha i beredskap när kusten drabbas för hårt av till exempel övergödning, högt exploateringstryck eller när de marina näringsvävarna hamnar i obalans. Vid konferensen som hölls den 14:e och 15:e mars 2018 diskuterades olika åtgärder mot internbelastning av övergödande ämnen, liksom olika sätt att rädda och återställa balansen i Östersjöns viktiga grunda kustnära miljöer.

Det är tredje året som en nationell konferens om marin restaurering anordnas. Intresset för dessa konferenser är stort och i år deltog cirka 100 personer. Representanter från myndigheter, kommuner, forskare, intresseföreningar med flera möttes för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt arbete för bättre havsmiljö.

Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Västerbotten, och Västra Götaland, Sveriges Lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet, Linnéuniversitetet och Havs- och vattenmyndigheten hjälptes åt med årets program och arrangemang. 

Kontakt