Prioriteringslista för förorenade områden i Kalmar län 2020

Länsstyrelsen presenterar varje år en lista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena i länet. Vid en del områden på listan har föroreningar redan påträffats medan det för andra områden bara finns en misstanke om att verksamheter har gett upphov till föroreningar.

Listan är ett prioriteringsredskap för myndigheterna som kan förändras från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest förorenade områden. Förändringar i listan kan ske till följd av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att Länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan.

Mer information om objekten finns under fliken Plan för kommande arbete av sanering av förorenade områden i Kalmar län.

De första objekten är i åtgärd och rangordnas med bokstäver. De tio efterförljande objekten är rangordnade. Övriga presenteras utan inbördes ordning.

Objektnamn

Kommun

Bransch

a. Vassmolösa ångsåg

Kalmar

Sågverk med doppning

b. Imprgneringsverket, Hultsfred

Hultsfred

Träimpregnering

c. Gadderås glasbruk

Nybro

Glasindustri

d. Oskarshamns hamnbassäng

Oskarshamn

Sediment

e. Batterifabriken, Hultsfred

Hultsfred

Ackumalationsindustri

f. Gasverket Sandås

Kalmar

Gasverk

g. Fredriksskans

Kalmar

Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

1. Flygsfors glasbruk

Nybro

Glasindustri

2. Flerohopp glasbruk

Nybro

Glasindustri

3. Alsterbro glasbruk

Nybro

Glasindustri

4. Rasslebygds avfallsdeponi

Emmaboda

Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

5. Hälgenäs hamn

Västervik

Sågverk med doppning

6. Kopparverket

Oskarshamn

Primära metallverk

7. Impregneringsverket Södra Vi

Vimmerby

Träimpregnering

8. Orrefors glasbruk

Nybro

Glasindustri

9. Åfors glasbruk

Emmaboda

Glasindustri

10. Två sågverk i Västra skogen

Vimmerby

Sågverk med doppning

Kontakt