Prioriteringslista för förorenade områden i Kalmar län 2021

Länsstyrelsen presenterar varje år en lista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena i länet. Vid en del områden på listan har föroreningar redan påträffats medan det för andra områden bara finns en misstanke om att verksamheter har gett upphov till föroreningar.

Listan är ett prioriteringsredskap för myndigheterna som kan förändras från år till år och kan inte ses som en slutlig lista över länets mest förorenade områden. Förändringar i listan kan ske till följd av ändrad markanvändning, undersökningar, skyddsåtgärder, sanering eller andra omständigheter som gör att Länsstyrelsen bedömer att ett område ska tas bort eller läggas till på listan.

Mer information om de översta objekten i listan finns under fliken Plan för kommande arbete av sanering av förorenade områden i Kalmar län. Vill du ha information om övriga objekt på prioriteringslistan, kontakta handläggare för förorenade områden. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

De första objekten är i åtgärd och rangordnas med bokstäver. De tio efterföljande objekten är rangordnade. Övriga presenteras utan inbördes ordning.


Objektnamn

Kommun

Bransch

a. Impregneringsverket, Hultsfred

Hultsfred

Träimpregnering

b. Vassmolösa ångsåg

Kalmar

Sågverk med doppning

c. Kopparverket

Oskarshamn

Primära metallverk

d. Alsterbro glasbruk

Nybro

Glasindustri

e. Flerohopp glasbruk

Nybro

Glasindustri

1. Flygsfors glasbruk

Nybro

Glasindustri

2. Rasslebygds avfallsdeponi

Emmaboda

Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

3. Hälgenäs hamn

Västervik

Sågverk med doppning

4. Impregneringsverket Södra Vi

Vimmerby

Träimpregnering

5. Orrefors glasbruk

Nybro

Glasindustri

6. Åfors glasbruk

Emmaboda

Glasindustri

7. Två sågverk i Västra skogen

Vimmerby

Sågverk med doppning

8. Gullaskruvs glasbruk

Nybro

Glasindustri

9. Lovers Alunbruk

Kalmar

Gruva och upplag - Sulfidmalm, rödfyr

10. Batterifabriken, Oskarshamn

Oskarshamn

Ackumalationsindustri

11. Johansfors glasbruk

Emmaboda

Glasindustri

12. Boda glasbruk och glasbruksdeponi

Emmaboda

Glasindustri

13. Lyckebyån, Glasbruk

Emmaboda

Sediment

14. Ljungbyån - Vapenbäcksån, Glasbruk

Nybro

Sediment

15. Verda Träindustri

Emmaboda

Sågverk med doppning

Madesjö Återvinningscentral

Nybro

Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Köpings tall

Borgholm

Avfallsdeponier - icke farligt, farligt avfall

Gasverket Sandås

Kalmar

Gasverk

Målerås glasbruk

Nybro

Glasindustri

Emmaboda glasverk och GLASMA

Emmaboda

Glasindustri

Smålandshyttan

Emmaboda

Glasindustri

Yttre hamnen, nordväst

Borgholm

Hamn - handelstrafik med miljöfarliga varor

Kvarteret Skeppet med flera - Wästerviks Ångtvätt

Västervik

Kemtvätt - med lösningsmedel

Nedsjön

Hultsfred

Sediment BKL 1

Nötöfjärden

Oskarshamn

Sediment BKL 1

Skeppsbrofjärden

Västervik

Sediment BKL 1

Bockara sågverk

Oskarshamn

Sågverk med doppning

H. Johansson / Källenäs

Vimmerby

Sågverk med doppning

Fågelfors bruk

Högsby

Sågverk med doppning

Bergs Timber AB, Mörlunda

Hultsfred

Sågverk med doppning

Kvillsfors träindustri

Hultsfred

Sågverk med doppning

Ljunghäll AB

Vimmerby

Tungmetallgjuterier

Åbe:s verkstäder

Vimmerby

Verkstadsindustri - med halogerande lösningsmedel

Upsala Armaturfabrik II

Hultsfred

Ytbehandling av metaller elektrol./kemiska processer

Rivningsmassor i Ankarsrum

Västervik

Övrigt, BKL 2

Bie Grafiska, Drageryd

Högsby

Verkstadsindustri - med halogerande lösningsmedel

Ragn-Sells Vimmerby

Vimmerby

Anläggning för farligt avfall

PFOS i Törnebybäcken

Kalmar

Brandövningsplats

Olssons hytta

Nybro

Glasindustri

Wentzelholms glasbruk

Vimmerby

Glasindustri

Torsås glasbruk (deponi)

Torsås

Glasindustri, industrideponi

Emsfors bruk

Oskarshamn

Massa och pappersindustri

76 Plantskolor

Hela

Plantskola

Alsterån

Nybro (Uppvidinge och Högsby)

Sediment BKL 2

Serp AB, tidigare Sibä

Emmaboda

Tungmetallgjuterier

Kontakt