Databasen EBH-stödet

Kartor och databaser över förorenade omården.

EBH-kartan - karta över förorenade områden

Använd kartan över förorenade områden (EBH-kartan) för att se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader- I kartan får du informatrion om förorenade områdens riskklassning, vilken typ av branch som är eller har varit aktiv i områdena samt antal fastigheter som berörs.

Kartan hämtar information från Länsstyrelsernas nationella databas EBH-stödet, där alla områden som identifierats har registrerats. De allra flesta områden som kan misstänkts vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen eller kommunen. Databasen används för att bevara information från utrednigar och åtgärder som har ägt rum på områdena.

EBH-kartan Kalmar län

Karta över misstänkt eller konstaterat förorenade områden i Kalmar län

Lämna uppgifter som kommun till EBH-stödet

Kommunen ska lämna uppgifter till Länsstyrelsen om exempelvis genomförda inventeringar, utredningar eller åtgärder för registrering i EBH-stödet.

Begära utdrag från EBH-kartan (databasen EBH-stödet)

Om du vill få mer information om specifika objekt i kartan kan du begära ett utdrag från Länsstyrelsen Kalmar län. Det går även att begära ut uppgifter om specifika fastigheter genom att kontakta oss. Uppgifter som finns i databasen är offentliga.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • Fastighetsbeteckning eller ID-nummer (se information i kartan)
  • Kommun
  • Skriv "Utdrag ur EBH-stödet" i ämnesraden

Kontakt utdrag från EBH-kartan (databasen EBH-stödet)

Kontakt