• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Restaurering av marina miljöer

Länsstyrelsen är delaktig i projekt som syftar till att motverka och minska effekten av övergödning i Östersjön genom att odla musslor som minskar överskottet av näringsämnen. Vi arbetar även med att restaurera vikar med dålig vattenkvalitet där livsmiljön för fisk och andra organismer måste förbättras.

Vi samarbetar med andra aktörer för att hitta bättre metoder för att hantera sediment från övergödda sjöar och havsvikar, samt jobbar med restaurering av ålgräs i Östersjön. 2018 hölls en nationell konferens om restaurering av marina miljöer. Du kan läsa mer om restaurering av marina miljöer på Vattenenhetens projekt.

Vattenenhetens projekt Öppnas i nytt fönster.

Nationell konferens om restaurering av marin miljö

I år hölls konferensen i Kalmar med ett extra fokus på angränsande Östersjökust. Då vi inte alltid riktigt lyckas förvalta havet på ett hållbart sätt, blir frågor om återställning och restaurering aktuella. Vi behöver utveckla verktyg för att åtgärda skador i havsmiljön, som vi kan ha i beredskap när kusten drabbas för hårt av till exempel övergödning, högt exploateringstryck eller när de marina näringsvävarna hamnar i obalans. Vid konferensen som hölls den 14:e och 15:e mars 2018 diskuterades olika åtgärder mot internbelastning av övergödande ämnen, liksom olika sätt att rädda och återställa balansen i Östersjöns viktiga grunda kustnära miljöer.

Det är tredje året som en nationell konferens om marin restaurering anordnas. Intresset för dessa konferenser är stort och i år deltog cirka 100 personer. Representanter från myndigheter, kommuner, forskare, intresseföreningar med flera möttes för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra till fortsatt arbete för bättre havsmiljö.

Länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge, Västerbotten, och Västra Götaland, Sveriges Lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet, Linnéuniversitetet och Havs- och vattenmyndigheten hjälptes åt med årets program och arrangemang. 

1. Varför kalla naturen ekosystem? Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2. Hur mår kust och hav? Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

3. Kopplingar till miljömålsarbete Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

4. Fysisk påverkan i svenska kustvatten Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

5. Fysisk påverkan Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

6. Fysisk återställning - Västerbottens län Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 

7. Fysisk återställning - Skellefteå Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster.

8. Hantering av näringsrika sediment Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

9. LIFE SURE - sediment uptake Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

10. Vik för vik Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

11. Reglering av fiske Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

12. Gäddfabriker - the story Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

13. Restaureringsåtgärder för abborre Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

14. Aktuellt från HaV - vägar framåt Pdf, 976.4 kB, öppnas i nytt fönster.

15. Internbelastning Pdf, 355.8 kB, öppnas i nytt fönster.

16. ECOCOA Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

17. Odling av sjöpungar Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

18. Gyldensteen strand Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

19. Björnöfjärden - Levande kust Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

20. Hamneviken - lokalt engagemang Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

21. Musselodling som åtgärd mot övergödning Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.

23. Att så eller transplantera blåstång Pdf, 789.2 kB, öppnas i nytt fönster.

24. Restaurering av ålgräs Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

25. ÅGP för vimma och id Pdf, 771.9 kB, öppnas i nytt fönster.

25a. ÅGP hotade arter Pdf, 642.3 kB, öppnas i nytt fönster.

25b. ÅGP för vimma och id Pdf, 771.9 kB, öppnas i nytt fönster.

25c. ÅGP för kransalger utmed kusten Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster.

26. Återskapande av grund vik i Malmö Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vattenenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00