Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stöd för åtgärder i vatten

På de här sidorna hittar du information kring de olika stöd du kan söka för åtgärder i vatten.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havsmiljö (LOVA) ger möjlighet för kommuner och ideella sammanslutningar att söka bidrag för att genomföra lokala vattenvårdsprojekt.

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Sök bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten. Bidrag kan framförallt sökas av kommuner och kommunala bolag.

Restaurering av marina miljöer

Länsstyrelsen i Kalmar är delaktig i projekt som syftar till att motverka och minska effekten av övergödning i Östersjön genom att odla musslor som minskar överskottet av näringsämnen.

Restaurering av marina miljöer

Vattenläget i länet

Grundvattennivåerna har generellt återhämtat sig ganska bra i länet efter den ovanligt varma och torra sommaren 2018.

Vattenläget i länet

Strandstädarkartan

Är ni en förening, en grupp vänner eller ett företag som vill göra en insats för miljön och städa en strand? Använd strandstädarkartan!

Strandstädarkartan

Vattenenhetens projekt

Pågående projekt

Vattenenhetens projekt

Kontakt

Vattenenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00