Stöd till åtgärder för att förbättra miljön

Du kan få stöd till investeringar som förbättrar miljön. Det kan till exempel vara att röja en betesmark, anlägga en våtmark för att öka den biologiska mångfalden eller förbättra vattenkvaliteten i sjöar och hav.

Det här kan du få stöd för

  • Du kan få stöd för investering av:
  • Stängsel mot rovdjur
  • Engångsröjning av betesmark
  • Förbättrad vattenkvalitet
  • Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för biologisk mångfald
  • Anläggning och restaurering av våtmarker och dammar för förbättrad vattenkvalitet
  • Anläggning av tvåstegsdiken
  • Reglerbar dränering
  • Investeringsstöd för förnybar energi
  • Investeringsstöd till biogas

Du som söker stödet ska äga marken eller ha markägarens tillstånd.

Så här ansöker du

Du kan söka stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar.länk till annan webbplats

Din ansökan behandlas av Länsstyrelsen. När Länsstyrelsen tagit emot ansökan får du en bekräftelse och kan börja med de åtgärder du sökt stöd för. Observera att bekräftelsen inte är ett beslut om stöd.

Ansökningarna bedöms efter regionala prioriteringar och målen med Landsbygdsprogrammet. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Regional box om vilka regionala prioriteringar som ligger till grund för vilka ansökningar som godkänns.

Regionala urvalskriterier.

Kontakt