Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd

Ska du investera i något som gör det mer attraktivt att leva och bo på landsbygden och som kommer fler till nytta? Då finns det möjlighet att söka stöd för din investering.

Det här kan du få stöd för

Du kan få stöd för investeringar i:

 

Mer detaljerad information om vilka investeringar du kan få stöd för finns på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Här kan du även läsa om villkoren för de olika stöden och hur mycket du kan få.

Vem kan få stöd?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer.

 

Så här ansöker du 1 (För de län där Länsstyrelsen behandlar ansökan)

Du kan söka stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringarlänk till annan webbplats.

Din ansökan behandlas av Länsstyrelsen. När Länsstyrelsen tagit emot ansökan får du en kvittens och kan börja med de åtgärder du sökt stöd för. Observera att det är först när du har fått ditt beslut som du vet om du får stöd.

Ansökningarna bedöms efter nationella och regionala prioriteringar, samt målen med Landsbygdsprogrammet. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd. Mer om de nationella prioriteringarna kan du läsa i den nationella handlingsplanen hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats.

Regionalt om vilka regionala prioriteringar som ligger till grund för vilka ansökningar som godkänns. Exempelvis hänvisa till länets regionala handlingsplan.

Om ditt stöd beviljas ska du ansöka om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst för utbetalning.länk till annan webbplats

 

Det kan ta några månader innan du får pengarna.

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i fem år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta enligt samma uppdrag annars kan du bli tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

 

regionalt innehåll kontakt och utbildningar och kurser

 

Så här ansöker du2 (För de län där Sametinget behandlar ansökan)

Du kan söka stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringarlänk till annan webbplats.

 

Din ansökan behandlas av Sametinget. När Sametinget tagit emot ansökan får du en kvittens och kan börja med de åtgärder du sökt stöd för. Observera att det är först när du har fått ditt beslut som du vet om du får stöd.

 

Ansökningarna bedöms efter nationella och regionala prioriteringar, samt målen med Landsbygdsprogrammet. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

 

Mer om de nationella prioriteringarna kan du läsa i den nationella handlingsplanen hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats.


Regionalt om vilka regionala prioriteringar som ligger till grund för vilka ansökningar som godkänns.

Om ditt stöd beviljas ska du ansöka om utbetalning i Jordbruksverkets e-tjänst för utbetalninglänk till annan webbplats.

 

Det kan ta några månader innan du får pengarna.

Det du har fått investeringsstöd för måste finnas kvar i fem år. Om verksamheten till exempel byter ägare måste den nya ägaren fortsätta enligt samma uppdrag annars kan du bli tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

 

regionalt innehåll kontakt och utbildningar och kurser

 

Kontakt