EU-medel

Betesförmedling

Betande får på Öland

Fotograf Natalie Henriksson

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta betesmark och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

För att bevara den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena är det viktigt att djur betar våra ängs- och betesmarker så att de inte växer igen.

Andelen ängs och betesmark har minskat kraftigt under 1900-talet. Allt eftersom hävden upphör håller de växter, djur och kulturvärden som hör till dessa marker på att försvinna. Det krävs att markerna betas för att den här delen av vårt kulturarv ska kunna leva vidare i landskapet.

Vill du vara med i betesförmedlingen?

På den här sidan kan du som mark- eller djurägare fylla i en intresseanmälan och publicera dina uppgifter kostnadsfritt på vår webbplats. Vill du ta bort din intresseanmälan kan du höra av dig till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen förmedlar enbart kontakt mellan intresserade djur- och markägare. Dessa ansvarar för de uppgifter som lämnats och kommer själva överens om villkor. Länsstyrelsen har inte möjlighet att hjälpa till med att skriva avtal.

Avtalet bör bland annat innehålla uppgifter om;

  • mellan vilka parter det gäller
  • vilka marker som ingår
  • hur länge avtalet gäller
  • vilken uppsägningstid som ska tillämpas samt vem som ansvarar för stängsling och eventuell röjning.
  • eventuella ersättningar/arrendekostnader, vem som har rätt att söka eventuella jordbruksstöd och vem som har ansvar för att villkoren för dessa uppfylls m.m.
  • vem som ansvarar för vattning och tillsyn och också ansvaret om djur skadas eller orsakar skador.
  • hur hårt betestrycket får vara, om det finns träd eller annat som ska skyddas,
  • mellan vilka datum marken får betas
  • djurhållaren behöver även tänka på att registrera flytten av djuren, gäller ej hästar.
Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Kristina Gunnarsson

gunnarsson@gmail.com

073-348 04 19

Kalmar, Fröstingstorp

Cirka 1ha

Tre trådar el. Några får för att hålla naturmark öppen. Tillsyn: ja

Peter Hartlow

peter@hartlow.com

0708-431 054

Loftahammar, 10ha fördelat på 4 öar

Skärgårdsö med el och vatten, tillsyn efter överenskommelse

Willy Karlberg

J.delicious91@gmail.com

073-401 14 50

Nybro, Hällerberga Cirka 16ha

Hag- och åkermark, stängsel taggtråd. Vatten finns och tillsyn efter överenskommelse.

Gabriella Gelland

eya.gabriella@gmail.com 0702-634520

Västervik 1 till 6 ha

Lilla Rätö samfällighetsförening äger ängar och hagmark, även skogsmark, kring sommarstugetomter. El och vatten finns. Tillsyn från sommargäster (en del är här året runt). Stängsel finns inte.


Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Önskat område

Djurslag

Jan-Åke Franzén

jan-ake.karlsson@live.se

076-878 75 13

Oskarshamn med omnejd (Skogs-, hagmarks- eller åkerbete sökes)

Amkor med kalv

Olof Boson

olof.boson@outlook.com 

073-928 34 42

Mönsterås kommun med omnejd

Amkor med kalv samt kvigor

Linus Lindh

lindhlinus20@gmail.com

070-299 72 04

Kalmar kommun, Området runt omkring Hagby

Får

Ylva Engström

Ylva.engstrom@gmail.com

070-601 98 08

Norra Västerviks kommun

Får (12 tackor med lamm)

Jessica Berggren

jessa_berggren@yahoo.se

073-939 82 95

Hultsfred

Hästar


Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Kontakt