Biodling

För att få driva biodling behöver du anmäla biodlingen och följa de regler som finns. Tillsyn över biodling är samordnad på sju länsstyrelser. Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för tillsyn av biodling i Kalmar län.

Information om regelverk, bitillsyn, sjukdomar m.m. finns hos Länsstyrelsen Östergötlandöppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland