10 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Gynnande av blomrika marker och biologisk mångfald

ängsblommor

Dagen kommer att handla om blomrika marker och biologisk mångfald samt hur markanvändning och arter hänger ihop.

Frågeställningar under dagen:

• Landskap
• Skötsel och bete
• Gynnande av olika artgrupper
• Signalarter för olika marker
• Vattenmiljöer och småbiotoper
• Ekologiska samspel och naturens variation
• Viktiga träd
• Vad kan man själv göra?

Medverkar gör

  • Carl-Johan Månsson, biolog, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
  • Lars-Erik Andersson, Gissebo, som delar med sig sina erfarenheter kring naturvård och vad man kan göra för att gynna den biologiska mångfalden på sin gård.

Anmälan görs till Carl-Johan Månsson, 0768-791531 Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.Hushållningssällskapet logga
EU-flagga LBP

VAR: "Ymer" i Valhall (Folkets hus), Hultsfred.

KOSTNAD: Kostnadsfritt OBS! Medtag egen mat för dagen

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 dec 2019

Kontakt