06 nov 2019 klocka 12.30 - 17.00

Regenerativt lantbruk

Vi bjuder in till en kurs om regenerativt lantbruk.

Det regenerativa odlingssystemet strävar mot att återuppbygga livet i marken, öka kolinlagring och mullhalt, samt att odla mer i samspel med naturen. Genom mer varierade växtföljder, bevuxen mark året om och minimal jordbearbetning ökar markens biodiversitet.

Bakomliggande odlingsmetoder är Conservation Agriculture, jordbearbetning, teknik, växtföljd, kompletterande grödor, som stödjer huvudgrödan och är en del av odlingssystemet och gödslingen.

Medverkande: Josef Appell, föredrag, diskussion, erfarenhetsutbyte, i fält beroende på väder
Hermann Leggedör, ekorådgivare.

Josef Appell arrenderar tillsammans med sin familj sedan 2017 omkring 165 ha av Lunds Stift och har under 2018 utökat med ytterligare 175 ha som han lägger om till KRAV-certifierad produktion. Han satsar bl.a. på både utsädesodling av spannmål och fröodling. Josef samarbetar även med andra växtodlingsgårdar och en fårgård, och inspirerar genom sin syn på det ekologiska odlingssystemet mot ökad hållbarhet och klimatnytta.

Målgrupp: Både ekologiska och konventionella lantbrukare och andra intresserade i mån av plats. Vi vill ge utrymme för frågor, diskussion, erfarenhetsutbyte och möten deltagarna emellan.


Anmälan: senast 30/10 till Hermann Leggedör, 0707-91 23 74, hermann@agri-kultur.se

 

VAR: Båthuset, Ekenäs båtklubb, Ekenäsgatan 64, Ekenäs (ca 20 min söder om Kalmar)

KOSTNAD: En avgift inkluderande mat och fika tillkommer

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 okt 2019

Kontakt