04 dec 2019 klocka 08.30 - 15.30

Tillsyn som redskap i arbetet mot illegal tobak och liknande produkter

pusselbitar

Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg bjuder in till utbildning gällande nya tobakslagen. Fokus under dagen är polisens tillsynsarbete som redskap i arbetet mot illegal tobak och andra liknande produkter.

Målgruppen inom Polisen för utbildningen är kommunpoliser, områdespoliser och utredningspersonal inom polisområde Kalmar-Kronoberg och Blekinge. Målgrupp inom kommuner är tobakshandläggare och beslutsfattare inom tobakslagen från Kalmar, Kronoberg och Blekinge.


Program

08:30 - 08:50 Mingel med fika

08:50 - 09:00 Inledning – Pia Johansson, Länsstyrelsen Kronoberg

09:00 - 10:00 Lägesbild illegal tobak - Martin Petersson, Tullverket

Smuggling, illegal införsel, punktskattebrott, kvantiteter och Tullverkets samverkan med Polisen och kommuner.

10:15 - 10:50 Nya tobakslagen - Annette Ludvigsson, Länsstyrelsen Blekinge

Gammalt och nytt i nya tobakslagen.

11:00 - 12:15 Tobakstillsyn hos tobakshandlare del 1 - Britt-Marie Talonpoika och Ulrica Olsson, Polisområde Södertälje

Tillsyn legala tobakshandlare där man kan hitta illegala produkter.

12:15 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:00 Tobakstillsyn hos tobakshandlare del 2 - Britt-Marie Talonpoika och Ulrica Olsson, Polisområde Södertälje

Tillsyn ”svartklubbar”, caféer och andra ställen där man röker bland annat vattenpiptobak.

14:00 - 14:20 Fika med frågestund

14:20 - 15:20 Förstahandsåtgärder och utredning av tobaksärenden - Anders Stridh, Åklagarmyndigheten

Vad krävs för att ett ärende ska kunna gå till åtal? Vad är viktigt att visa på i utredningen? Aktuella brottsrubriceringar och utredningsdirektiv.

15:20 - 15:30 Avslutning – Pia Johansson, Länsstyrelsen Kronoberg


Antalet platser är begränsade till 80. Länsstyrelserna förbehåller sig rätten att fördela antalet platser per organisation. Länsstyrelserna bekräftar plats via e-post senast den torsdagen den 28 november 2019.

Dagen är kostnadsfri men utebliven närvaro debiteras 300 kronor.

VAR: Royal Corner Växjö, Liedbergsgatan 11

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 nov 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt