23 jan 2020 klocka 09.00 - 13.00

Matnästet - ett innovationsprogram inom förädling av livsmedel

Funderar du på att utveckla en ny produkt eller vidareutveckla en befintlig produkt? Sök då till Matnästet!

Syftet med programmet är att små och medelstora företag i länet ska få hjälp att öka sin lönsamhet genom att få ut nya och innovativa produkter på marknaden. Det kan vara nya livsmedel, nya maträtter eller nya användningsområden. Innovationsprogrammet syftar till att hjälpa dig mejsla fram det som är unikt och säljbart på marknaden. Du ska parallellt med programmet arbeta med utvecklingen av din produkt.

Innovationsprogrammet vänder sig till små och medelstora företag i Kalmar län som vill utveckla förädlade livsmedelsprodukter - främst inom vilt men även andra råvaror kan vara aktuella. Du kan ha:
- en befintlig produkt som behöver vidareutvecklas eller
- en idé om en förädlad produkt som du vill utveckla

Företagen kan finnas inom mat och livsmedelsproduktion eller vilt och som antingen har nya livsmedelsprodukter eller idéer om förädlade produkter med hållbara och innovativa inslag som de vill ta till marknaden.

Innovationsprogrammet omfattar 6 halvdagsträffar under perioden januari till maj 2020.

Inbjudan och programPDF


Anmälan görs till Anna Carin Pålsson senast 15 december 2019.

EU-flagga LBP

VAR: Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, Kalmar

KOSTNAD: 4 900 kr per deltagande företag

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 dec 2019

Kontakt