14 sep 2019 klocka 10.30 - 15.30

Inspirationsdag för länets byggnadsminnesägare på Kyrkeby brännvinsbränneri

Kyrkeby bränneri fasad

Foto: Lotta Lamke/Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för byggnadsminnen, som också är några av länets mest värdefulla byggnader och kulturmiljöer. Engagerade ägare är en förutsättning för att de förvaltas med ett gott resultat. Därför bjuder vi in länets alla byggnadsminnesägare till en inspirations- och informationsdag på Kyrkeby bränneri.

På byggnadsminnesdagen kommer hembygdsföreningen att visa upp hur de har arbetat med att väcka bränneriet till liv igen samt visa lokalerna och utrustningen. Besökarna får knyta nya kontakter och tillfälle att byta erfarenheter om hur man brukar och bevarar sitt byggnadsminne på bästa sätt. Landshövding Thomas Carlzon hälsar välkommen.

Kyrkeby bränneri ligger utanför Vissefjärda i Emmaboda kommun och är byggnadsminne sedan år 2000. Det är ett brännvinsbränneri med anor från 1700-talet som idag i allra högsta grad hålls levande med hjälp av stort engagemang från Vissefjärda hembygdsföreningen. Tack vare ideella krafter har den gamla utrustningen kunnat tas i bruk och prisbelönat kryddat brännvin har åter producerats i lokalerna.

Det är femte året som Länsstyrelsen anordnar informationsträff riktad till ägarna av länets 127 byggnadsminnen. Tidigare år har den bland annat hållits på Smalspåret i Västervik och Hultsfreds kommuner och på Helgerums slott, Västerviks kommun. Byggnadsminnesägarna är den viktigaste länken i kedjan för att ta hand om länets byggnadsminnen. Utan ägarna skulle länsstyrelsen inte klara sitt uppdrag bevara, använda och utveckla vårt kulturarv. Länsstyrelsen vill med träffen främja öka tillgängligheten till och utvecklingen av våra kulturmiljöer i samklang med ägare och entreprenörer av olika slag.

VAR: Kyrkeby bränneri, Vissejärda

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt