13 sep 2019 klocka 14.00 - 16.00

Informationsträff: Förlängning av uppehållstillstånd för studier enligt nya gymnasielagen

Snart är det dags för många att ansöka om en förlängning av uppehållstillståndet för gymnasiestudier. Det väcker en rad frågor om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att få förlängt uppehållstillstånd.

Under juli till och med september 2018 kunde ensamkommande unga vuxna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. För de som fick bifall på sin ansökan gäller uppehållstillstånd i 13 månader, därefter ska man ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att slutföra sin utbildning.

I syfte att ge information och möjlighet att ställa frågor kring förlängningen av tillstånd bjuder Länsstyrelsen in till en informationsträff där Migrationsverket och Rädda Barnen deltar.

Informationsträffen är kostnadsfri men det finns ett begränsat antal platser. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela deltagandet.

VAR: OBS: Byte av lokal: Munthesalen, Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthes stig, Oskarshamn

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 sep 2019

Kontakt