22 aug 2019 klocka 18.00 - 20.30

Fältvandring med en historisk karta i Mortorps Halltorp

Vad kan en karta berätta om landskapets och gårdarnas historia?

Med hjälp av en karta från 1800-talets första hälft tar vi oss tillbaka i tiden i byn Halltorp. Anders Eriksson från länsstyrelsen berättar hur landskapet såg ut och hur jordbruket bedrevs vid den tiden och hur det har förändrats fram till idag. Detta kan vara till hjälp för att bevara de spår från tidigare århundranden som finns i dagens landskap. Den historiska markanvändningen är också viktig för bevarandet av biologisk mångfald som är knuten till jordbrukslandskapet.

Kursen vänder sig främst till dig som jobbar inom jordbruk eller äger jordbruksfastighet.

Anmäl dig senast den 20 augusti till Anders Eriksson, tel. 010-223 83 96 eller anders.eriksson@lansstyrelsen.se


EU-flagga LBP

VAR: Samling vid före detta affären i Tvärskog för gemensam avfärd 18.15

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 aug 2019

Kontakt