15 aug 2019 klocka 07.00 - 18.30

Studieresa till Centrum för innovativa drycker

Följ med till Balsgård och Sveriges Lantbruksuniversitets Open Labs Food och ”Centrum för innovativa drycker”!

Centrum för innovativa drycker startades 2010 med målet att stimulera till ökad sysselsättning och tillväxt på landsbygden genom att erbjuda råvaruproducenter samt nya och etablerade livsmedelsföretag tillgång till rådgivande kompetens och tillgång till en pilothall med process- och analysutrustning för utveckling av traditionella och innovativa dryckesprodukter. På Balsgård bedrivs också forskning och förädling av frukt och bär, och genom åren har flera av våra populära frukt- och bärsorter tagits fram här, bland annat det populära äpplet Aroma.

Vi tas emot av forskaren och växtförädlaren Kimmo Rumpunen som inleder vårt besök med fokus på förädlingsmöjligheter, visning och genomgång av pilothallen och processutrustning där samt rundvandring i cideräppleförsöken. Efter lunch så ansluter vi till en öppen visning av sortförsök med frukter och bär som leds av Kimmo och Elitplantstationen.

 

Datum/tid: Avresa från Länsstyrelsens stora parkering kl 07:00 den 15 augusti, åter ca kl 18:30
Anmälan: Sker till Cecilia Kilbride, cecilia.kilbride@lansstyrelsen.se , tel 010-22 38 514 senast den 8 augusti
Plats: SLU Balsgård, Fjälkestadsvägen 459, 291 04 Kristianstad
Fika/Lunch: Länsstyrelsen står för för- och eftermiddagsfika, deltagaren bekostar lunch på plats till en kostnad av ca 140 kr
Kostnad: Studieresan är förutom lunchen kostnadsfri för deltagaren
Max antal deltagare: 12 stycken. Färdmedel och samåkning bestäms utifrån antalet deltagare.

 

EU-flagga LBP

VAR: Avresa från Länsstyrelsen, Kalmar

KOSTNAD: Kostnadsfri. Lunch betalas av deltagarna.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 08 aug 2019

Kontakt