25 sep 2019 klocka 09.00 - 20.00

Kunskapsseminarium - Människohandel med barn och unga

Människohandel

Välkommen till ett kunskapsseminarium om människohandel med barn och unga som knyter an till rapporten De kan alltid hitta mig – Studie om människohandel och utsatta barngruppers livsvillkor (Rapport 2018:3länk till annan webbplats, Länsstyrelsen Stockholms län). Seminariet erbjuds under ett dagpass och ett kvällspass.

Seminariet på dagtid fokuserar på hur vi identifierar barn utsatta för exploatering och människohandel och hur vi på bästa sätt organiserar vår samverkan och innehåller en presentation av rapporten ”De kan alltid hitta mig”, identifiering av barn utsatta för exploatering/människohandel samt samverkan mellan socialtjänst, regionskoordinator och polis.

Kvällens presentation fokuserar på hur vi identifierar barn utsatta för exploatering och människohandel och innehåller en presentation av rapporten ”De kan alltid hitta mig” samt identifiering av barn utsatta för exploatering/människohandel.

Seminariet riktar sig till personer som i sin yrkesroll möter asylsökande barn och unga, ex. representanter från polisen, gode män, Migrationsverket, socialtjänst, skola, elevhälsa, fritidsverksamhet, fältverksamhet, boenden, ungdoms- och akutmottagningar, BUP, åklagare, men även förtroendevalda i socialnämnder och representanter från det civila samhället.

Preliminärt program
Tid           Programpunkt

09.30-10.00     Kaffe/te och registrering

10.00–10.15    Inledning

10.15-10.45      Introduktion – Vad är människohandel

10.45–12.00    Presentation av rapporten ”De kan alltid hitta mig”

                            Identifiering av barn utsatta för exploatering/människohandel

12.00-12.45      Gemensam lunch

12.45-13.30     Hur ser samverkan ut mellan socialtjänst, regionkoordinator och Polis?

13.30-14.30     Grupparbete inklusive fika

14.30-15.00     Avslutande diskussioner och nästa steg framåt

VAR: Forum, Oskarshamn

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 sep 2019

Kontakt