06 sep 2019 klocka 09.00 - 14.30

Nätverksträff Integration i Kalmar län - Hälsa, Språk & Utbildning

Länsstyrelsen bjuder in er som arbetar med mottagandet av asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn till ett gemensamt nätverksmöte. Dagens huvudtema är hälsa och välbefinnande och på eftermiddagen kommer vi även att lyfta temat språk & utbildning.

Syftet med dagen är att samla ert engagemang, era idéer och erfarenheter för att bygga vidare och driva på det strategiska arbetet inom ramen för länets integrationsstrategi. Målgruppen är utöver er som jobbar inom kommunal och idéburen integrationsverksamhet även er som inom socialtjänst och (vuxen-)utbildningsverksamhet har koppling till integrationsfrågor. Träffen erbjuder erfarenhetsutbyte, inspiration samt verktyg för integrationsarbetet på lokal nivå.

Program

08:45 – 09:00 Registrering och fika

09:00 – 09:40 Länsstyrelsen om hälsa och integration
Resultat från aktuella rapporter från Delmi samt Folkhälso-myndigheten lyfts. Hur hänger hälsa, Agenda 2030 och Kalmar läns integrationsstrategi ihop?

09:40 – 10:00 Hälsa och integration i Kalmar län
Återkoppling från det senaste integrationsrådet om beslut från om hälsokommunikation i alla kommuner.
Andreas Delphin, Region Kalmar län

10:10 – 11:30 Integrationsverkstad: Hälsa & välbefinnande
Strategin, statistik och samverkan som verktyg för lokalt integrationsarbete Länsstyrelsen

11:30 – 12:30 Lunch från egen plånbok

12:30 – 12:45 Innehållet på kommande Integrationsråd presenteras
Länsstyrelsen

12:45 – 14:00 Integrationsverkstad 2: Språk & Utbildning
Utifrån våra verksamheter lyfter vi utmaningar och möjligheter i länet. Hur kommer vi att lyfta in materialet från verkstadsarbetet på integrationsrådet?
Länsstyrelsen

14:00 – 14:30 Utvärdering med fika

Med reservation för ändringar i programmet

VAR: Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthes stig 1, Oskarshamn

KOSTNAD: Kontnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Anmäl dig

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt