27 apr 2019 klocka 14.00 - 17.00

Fältvandring - gynna grod- och kräldjur i odlingslandskapet

Är du lantbrukare och undrar hur man med enkla åtgärder kan få ödlor och grodor att trivas? Vill du veta vad det är för grodor som kväker i din damm? Vill du få reda på hur man kan samsas med huggormar på tomten? Eller är du rent allmänt intresserad hur man kan gynna dessa alltmera sällsynta varelser på dina marker? Följ då med på vår fältvandring i Björnö naturreservat (Rafshagen).

Grod- och kräldjuren, dvs. grodor, paddor, salamandrar, ödlor och ormar, har ett oförtjänt dåligt rykte men utgör en viktig del av den biologiska mångfalden och är fascinerande på många olika sätt. Alla arter trivs i ett varierat jordbrukslandskap men missgynnas av effektiviseringen inom jordbruket. Många arter har blivit sällsynta på grund av detta.

En stenmur, ett varmt skogsbryn eller en liten damm är strukturer i landskapet som kan göra skillnaden för en populations vara eller icke-vara. Under kursen kommer du att lära dig mer om de olika arterna som förekommer i Kalmar län och hur man kan bidra till att bevara dem.

Kursen vänder sig till dig inom jordbruk eller som är intresserad i jordbruksfrågor.

OBS: Oömma kläder, gummistövlar och egen fika rekommenderas

Anmäl dig senast den 26 april till Eike Amthauer, tel. 010-223 83 40 eller eike.amthauer@lansstyrelsen.se

EU-flagga LBP

VAR: Björnö naturreservat, Kalmar kommun. Vid Matängsbacken i den norra delen av naturreservatet finns parkeringsmöjligheter.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 apr 2019

Kontakt