26 feb 2019 klocka 17.00 - 21.00

Välkommen till växtskyddsmöte inför säsongen 2019!

ärtor

Inbjudna företag informerar om nyheter, nya strategier och ev. förändringar i registreringar för gamla preparat

17.00-17.15

Länsstyrelsen och Växtskyddscentralen informerar

17.15-17.35

Nordisk Alkali

17.35-17.55

Adama

17.55-18.15

BASF

18.15-18.35

Syngenta

18.35-19.00

Kaffe och smörgås

19.00-19.20

Nufarm

19.20-19.50

Bayer

19.50-20.10

Corteva

20.10-20.30

FMC Corporation

20.30

Övriga frågor

Anmälan görs till Nina Nilsson, 010-22 38 335 eller nina.h.nilsson@lansstyrelsen.se

VAR: Hushållningsällskapet Kalmar, Flottiljvägen

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 feb 2019

Kontakt