11 feb 2019 klocka 09.00 - 15.00

Optimerad bevattning

bevattningsdamm, Bettorp, foto: Nina Nilsson

Välkommen till en dag med fokus på grundläggande kunskap kring optimerad bevattning. Tilltagande försommar- och sommartorka i kombination med begränsade vattentillgångar kräver en optimerad bevattning, under dagen fokuserar vi på uttag av ytvatten från sjöar, åar och våtmarker eller bevattningsdammar. Dagen kommer att följas upp med fältbesök längre fram på säsongen!

Kl. 9.00 Kaffe

9. 30 - 12.00 Angela Riedel (föredrag på engelska)

12.00 - 13.00 lunch, Länsmuseet

13.00 – 14.00 Magdalena Nyberg, SJV. Lagstiftning kring bevattning och vattenuttag

14.00 – 15.00 Frans Johnson, SJV. Bevattningsförsök i Kalmar-regionen


Angela Riedel, tysk bevattningsrådgivare, delstaten Niedersachsen

Magdalena Nyberg, Jordbruksverket

Frans Johnson, Växtskyddscentralen i Kalmar


Innehåll:

Angela Riedel: behov, tidpunkter, lönsamhet, mätningar och bedömningar, verktyg samt hjälpmedel för bevattning av lantbruksgrödor och vall.

Magdalena Nyberg: lagstiftningen angående bevattning och vattenuttag

Frans Johnson: Utvärdering av nya bevattningsförsök i Kalmar län


Anmälan senast 7 februari 2019 till hermann@agri-kultur.se, mobil: 0707 – 912 374

Ansvarig Hermann Leggedör, Agri-kultur i Småland, 0707-912 374, tolkreserv till Angela

Lunch till självkostnadspris!
logga - Greppa Näringen
EU-flagga LBP
Agri-kultur i Småland AB

VAR: Länsstyrelsen i Kalmar

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 feb 2019

Kontakt